Ráno 9. januára 2007 o 8:25 sú dodávky ropy ropovodom Družba na Slovensko stále pozastavené.

Ráno 9. 01.2007 o 8:25 sú dodávky ropy ropovodom Družba na Slovensko stále pozastavené. V prípade ich obnovenia vás budeme informovať.

Informáciu poskytol Ing. Štefan Czucz, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TRANSPETROL, a. s.