• Kanister ropy

  Predstavenie
  spoločnosti

  Transpetrol je relatívne mladá ropovodná spoločnosť. Historické korene jeho vzniku sú späté s budovaním tranzitného ropovodu Družba, jeho južnej vetvy, ktorá prichádzala z územia bývalého Sovietskeho zväzu, cez Bielorusko a Ukrajinu do bývalého...

  Čítaj
 • Kvapka ropy

  Ekológia
  a pomoc

  Ropovod prechádza citlivým územím národného parku Slovenský kras, zaradeného do Programu UNESCO pod názvom „Človek a biosféra“, pričom jeho súčasťou je aj Silická planina, ktorá patrí k sledovaným jadrovým územiam európskeho významu...

  Čítaj
 • Ropná veža

  Ropný
  priemysel

  Ropný priemysel ako súčasť energetického sektoru ekonomiky je predmetom intenzívneho záujmu tak zo strany štátu ako aj zo strany súkromného kapitálu. V súčasnom období charakteristickom vysokými nárokmi na energie a ich obmedzenými zdrojmi...

  Čítaj