Akcionárska štruktúra a orgány spoločnosti

Vlastníkom 100 % akcií a.s. TRANSPETROL, a.s. je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR.

Predstavenstvo

Ing. Ján Horkovič Predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ružinský, PhD. Podpredseda predstavenstva
Ing. Marián Lokša Člen predstavenstva
Ing. Milan Rác, MBA. Člen predstavenstva
Ing. Peter Zelinka Člen predstavenstva

Dozorná rada

JUDr. Dušan Mach Predseda DR
Ing. Peter Grófik Podpredseda DR
Ing. Viktor Palko Člen DR
JUDr. Milan Valášik Člen DR
Ing. Eva Jedlovská Člen DR
Ing. Marek Zálom Člen DR
Ing. Milan Staňo Člen DR
Ing. Iveta Gajdácsová Člen DR
Mgr. Vendelín Migra Člen DR

Ostatní

Ing. Lucia Patznerová Tajomník DR