Akcionárska štruktúra a orgány spoločnosti

Vlastníkom 100 % akcií a.s. TRANSPETROL, a.s. je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR.

Predstavenstvo

Ing. Ivan Krivosudský Predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ružinský, PhD. Podpredseda predstavenstva
JUDr. Stanislav Rehuš Člen predstavenstva
Ing. Martin Šustr, PhD. Člen predstavenstva

Dozorná rada

JUDr. Dušan Mach Predseda DR
Ing. Peter Grófik Podpredseda DR
JUDR. Milan Valašik Člen DR
Ing. Viktor Palko Člen DR
Ing. Eva Jedlovská Člen DR
Ing. Marek Zálom Člen DR
Ing. Ľubica Kostovičová Člen DR
Ing. Iveta Gajdácsová Člen DR

Ostatní

Ing. Lucia Patznerová Tajomník DR