Akcionárska štruktúra a orgány spoločnosti

Vlastníkom 100 % akcií a.s. TRANSPETROL, a.s. je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR.

Predstavenstvo

Ing. Ján Horkovič Predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ružinský, PhD. Podpredseda predstavenstva
Ing. Marián Lokša Člen predstavenstva
Ing. Milan Rác, MBA. Člen predstavenstva
Ing. Peter Zelinka Člen predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Vladimír Halaj Predseda DR
Mgr. Ondrej Gömöry Podpredseda DR
Ing. Veronika Solíková, PhD. Člen DR
Ing. Richard Weber Člen DR
Ing. Martin Masár Člen DR
Ing. Ľudovít Šrenkel. PhD. Člen DR
Ing. Iveta Gajdácsová Člen DR
Ing. Marek Zálom Člen DR
Mgr. Vendelín Migra Člen DR