Dodávateľské faktúry apríl 2011

Dodávateľ
Čiastka
Mena
Dátum vytvorenia
Predmet
Slovenský plynárenský priemysel 21.593,00 EUR 04/01/2011 plyn 3/2011
SEP, a.s. 7.431,96 EUR 04/01/2011 elektrická energia
Pragolab s.r.o. 1.022,40 EUR 04/01/2011 servisna prehliadka
SITEL, spol. s r. o. 5.934,84 EUR 04/01/2011 oprava optického kábla
HAVEL & HOLÁSEk s.r.o. 35.102,40 EUR 04/01/2011 právne služby
VITECH, s.r.o. 1.084,80 EUR 04/01/2011 skúška plyn detekčného systému
IT Solutions and Services 5.656,24 EUR 04/04/2011 servis iCard – feb
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 3.840,00 EUR 04/04/2011 servis Morena
EHC service s.r.o. 11.949,80 EUR 04/04/2011 letecká kontrola trasy ropovodu
TCX s.r.o. 2.232,00 EUR 04/04/2011 servis Citrix – feb
HAGARD HAL,a.s. 1.538,17 EUR 04/05/2011 elektroinštalačný materiál
Aqua SAT – Ing. Jozef Hurta 1.229,70 EUR 04/05/2011 nákup skladových zásob voda, poháre
Moravia Systems a.s. 1.238,40 EUR 04/05/2011 guľové kohúty
MERCK s.r.o. 1.596,50 EUR 04/05/2011 chemikálie, testy
EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. 2.934,54 EUR 04/05/2011 rozbor podzemnej vody PS1
KODRETA spol. s r. o. 1.329,84 EUR 04/05/2011 kontrola HP na PS4 + trasa
KODRETA spol. s r. o. 2.099,80 EUR 04/05/2011 opravy HP na PS4 + trasa
SLOVNAFT 10.179,89 EUR 04/06/2011 PHM
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 4.254,92 EUR 04/06/2011 PHM
Adriana Miháliková 3.828,60 EUR 04/06/2011 stravovacie služby Bučany 03 2011
SLOVNAFT 1.145,20 EUR 04/06/2011 prenájom pozemku
SBS DYNASTY, a.s. 12.585,13 EUR 04/06/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 14.125,21 EUR 04/06/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 4.145,94 EUR 04/06/2011 strážne služby
IDS Scheer Slovakia s.r.o. 11.289,60 EUR 04/07/2011 servis SAP feb
In Agency spol. s r. o. 36.000,00 EUR 04/07/2011 zmluva o reklame
N-MOTOR, s.r.o.NISSAN 3.330,35 EUR 04/07/2011 oprava vozidla
STABIL s.r.o. 10.207,20 EUR 04/07/2011 rocna kontrola EPS-PS1
Raven Creative , s.r.o. 8.400,00 EUR 04/07/2011 prehľad a analýza energ. plánu
SEP, a.s. 9.958,18 EUR 04/07/2011 poradenstvo v energetike
Bonul ,s.r.o. 26.917,92 EUR 04/07/2011 strážne služby
KON-RAD s.r.o. 1.338,64 EUR 04/07/2011 nákup skladových zásob, repre
LACKOVIČ MILAN 3.993,44 EUR 04/07/2011 upratovnie, výdaj stravy
PHOENIX – ZEPPELIN s.r.o. 1.394,14 EUR 04/07/2011 servisná prehliadka
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 3.540,00 EUR 04/07/2011 školenie OHO Ratech Bučany PS 5
AUTODREAM 1.020,00 EUR 04/08/2011 olej
3LOBIT 1.000,00 EUR 04/08/2011 darovacia zmluva
AWT s.r.o. 4.223,11 EUR 04/08/2011 filtre – náplň do ČOV na PS-5
EHC service s.r.o. 11.949,80 EUR 04/08/2011 letecká kontrola ropovodov
HELP – Ľubomír Michalík 3.571,20 EUR 04/08/2011 skladové zásoby – opasky zásahové hasičské
Nadácia PRAMEŇ 1.000,00 EUR 04/08/2011 darovacia zmluva
HAGARD HAL,a.s. 2.707,78 EUR 04/08/2011 elektromateriál doplnenie skladových zásob
PHOENIX – ZEPPELIN s.r.o. 1.314,48 EUR 04/08/2011 servis a opravy náhradných zdrojov elektriny
Slovenský plynárenský priemysel 2.695,00 EUR 04/08/2011 plyn
HELP – Ľubomír Michalík 1.814,40 EUR 04/11/2011 ochranné prostriedky pre požiarnikov
STABIL s.r.o. 1.449,90 EUR 04/11/2011 oprava EPS-PS1,IR hlasica-PS4
SAGITTA s.r.o. 2.150,40 EUR 04/11/2011 os. ochranné prac. prostriedky pre pracovníkov
PricewaterhouseCoopers Slovensko s. 15.687,60 EUR 04/12/2011 výrok auditora k SÚŠ 2010
Slovenská elektrizačná prenosová sú 1.560,00 EUR 04/12/2011 parkovanie vozidiel
GISS 4.200,00 EUR 04/13/2011 zmluvný servis
GISS 6.691,94 EUR 04/13/2011 zmluvný servis
Raven Creative , s.r.o. 3.600,00 EUR 04/13/2011 odborno poradenské služby
ZSE Energia a.s. 8.850,10 EUR 04/13/2011 elektrická energia
CSE – Controls, s.r.o. 4.381,60 EUR 04/13/2011 servis telemetrických zariadení
SWS spol. s.r.o. 1.770,00 EUR 04/13/2011 obsluha telemetrických zariadení v areáli SWS
STRABAG property and Facility Servi 1.361,60 EUR 04/13/2011 upratovacie služby
Spoločnosť priateľov školy v Kráľov 1.000,00 EUR 04/13/2011 darovacia zmluva
Sodexho PASS SR, sro 7.003,58 EUR 04/14/2011 univerzalpassy I.Q 2011
JUDr. Oliver Korec 7.200,00 EUR 04/14/2011 právne služby
AK ECKER – Kán & Partners ,s.r.o. 8.400,00 EUR 04/14/2011 právne služby
Víno EZA s.r.o. 1.091,52 EUR 04/14/2011 repre
Team Prevent s.r.o. 1.147,08 EUR 04/15/2011 preventívne lekárske prehliadky
EZOP Slovakia s.r.o. 79.213,68 EUR 04/19/2011 čistenie, zneškodnenie odpadu
GAMO a. s. 3.146,80 EUR 04/19/2011 RIS – VIDEO- spracovanie leteckej kontroly ropovodu – marec 2011
KCL Magyarország Kft. 1.395,00 EUR 04/19/2011 nákup ochranných prostriedkov pre sklad
KCL Magyarország Kft. 1.546,25 EUR 04/19/2011 nákup ochranných prostriedkov pre sklad
ZSE Energia a.s. 17.441,21 EUR 04/19/2011 elektrická energia
EBMB s.r.o. 1.829,35 EUR 04/19/2011 kancelárske potreby
ZAO Center metr. obespechenia 5.392,00 EUR 04/19/2011 servis systému na meranie kvality ropy
STRABAG property and Facility Servi 4.570,31 EUR 04/19/2011 upratovacie služby PS-4 Tupá
STRABAG property and Facility Servi 2.431,32 EUR 04/19/2011 upratovacie služby
Mesto Rimavská Sobota 1.698,13 EUR 04/19/2011 kúpa pozemku RZ Kurinec
GAMO a. s. 24.951,20 EUR 04/19/2011 RIS – údržba systému RIS.NET r.2011
CCS Slovenská spoločnosť pre platob 2.560,93 EUR 04/19/2011 PHM
CCS Slovenská spoločnosť pre platob 2.283,08 EUR 04/19/2011 PHM
N-MOTOR, s.r.o.NISSAN 1.988,21 EUR 04/19/2011 oprava vozidla
EBMB s.r.o. 2.237,28 EUR 04/19/2011 kancelárske potreby
BIMAX s.r.o. 2.208,00 EUR 04/19/2011 servis klimatizácie v serverovni ň
Dräger Slovensko 2.413,80 EUR 04/19/2011 materiál pre potreby záchranného has. útvaru
SBS DYNASTY, a.s. 21.170,46 EUR 04/19/2011 strážne služby
ZSE Energia a.s. 1.538,11 EUR 04/19/2011 elektrická energia
TIGRID 1.325,16 EUR 04/19/2011 oprava chodby na PS1
CCS Slovenská spoločnosť pre platob 1.311,91 EUR 04/20/2011 PHM
CCS Slovenská spoločnosť pre platob 1.162,66 EUR 04/20/2011 PHM
KATONA KERESKEDELMI ktf. 381.013,00 HUF 04/20/2011 nakup piesku pre filtraciu Budkovce
Onkologický ústav sv. Alžbety 1.424,00 EUR 04/20/2011 preventívne lekárske prehliadky
PROBAT-VP 2.202,00 EUR 04/20/2011 pneumatiky pre osobnú dopravu
PROBAT-VP 1.099,00 EUR 04/20/2011 pneumatiky pre nakladnu dopravu
Ing. Peter Šimonovič – KOVEX 2.626,86 EUR 04/20/2011 doplnenie skl. zásob skladov, hutný materiál
CANDELA s.r.o. 1.154,98 EUR 04/20/2011 nakup prostriedkov kosenie pre sklad Tupa
DRAB MILAN 1.290,00 EUR 04/20/2011 doplnenie skl. zásob
AVOS Consulting s.r.o. 7.776,00 EUR 04/21/2011 priebežný audit
MESTO 5.683,01 EUR 04/21/2011 daň z nehnuteľností Moldava nad Bodvou
Energy Technologies s.r.o. 10.536,00 EUR 04/26/2011 revízie a úradné skúšky na trase RST,TAD
ABB s.r.o. 12.631,20 EUR 04/26/2011 oprava elektromotora
EKOMAT s.r.o. 1.202,62 EUR 04/26/2011 oprava vozidla
Hasák Michael Galaxy 5.379,70 EUR 04/26/2011 stravovacie služby Budkovce 03 2011
ZSE Energia a.s. 2.246,36 EUR 04/26/2011 elektrická energia
Dräger Slovensko 4.910,54 EUR 04/26/2011 materiál pre potreby záchranného has. útvaru
Stredoslovenská energetika, a.s. 2.304,00 EUR 04/26/2011 elektrická energia
CCS Slovenská spoločnosť pre platob 1.095,80 EUR 04/26/2011 PHM
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 6.446,64 EUR 04/26/2011 PHM
S ARMAT 1.226,40 EUR 04/26/2011 servis-revitalizácia armatúr
ZSE Energia a.s. 2.303,52 EUR 04/26/2011 elektrická energia
ZSE Energia a.s. 2.223,89 EUR 04/26/2011 elektrická energia
TIGRID 4.036,93 EUR 04/26/2011 oprava kancelárií PS1
PUTERA LADISLAV 8.553,60 EUR 04/26/2011 oprava náterov
NTD s.r.o. 3.904,13 EUR 04/26/2011 oprava vozidla
Bit Studio Bratislava s.r.o. 2.493,60 EUR 04/26/2011 licencie Red hat
Hard plus s.r.o. 1.686,84 EUR 04/26/2011 zabezpečenie RZ Babeta
TECHNICKÁ UNIVERZITA 23.074,56 EUR 04/26/2011 riziková analýza – ochrana pred výbuchom
ARAVER a.s. 1.122,41 EUR 04/26/2011 nakup disku pre vozidlo
PSJ Hydrotranzit, a.s. 80.064,59 EUR 04/27/2011 realizácia rekonštrukcia prízemia
PSJ Hydrotranzit, a.s. 21.965,44 EUR 04/27/2011 výstavba nádrže ropy
IT Solutions and Services 5.656,24 EUR 04/27/2011 servis icard – marec
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 3.840,00 EUR 04/27/2011 servis Morena -marec
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 8.713,19 EUR 04/27/2011 servis TRANS – 1.štvrťrok
Bit Studio Bratislava s.r.o. 15.605,00 EUR 04/27/2011 servis LAN, WAN – marec
Bit Studio Bratislava s.r.o. 33.336,00 EUR 04/27/2011 servis HW, SW – marec
Bit Studio Bratislava s.r.o. 7.927,00 EUR 04/27/2011 bezpečnosť IS a IT – marec
GAS OIL Engineering a.s. 1.944,00 EUR 04/27/2011 inžinierske práce-analýza dát za 03/2011
GAS OIL Engineering a.s. 2.304,00 EUR 04/27/2011 inžinierske práce-analýza dát za 03/2011
Slovak Telekom, a.s. 3.486,28 EUR 04/27/2011 pevné linky – marec
IDS Scheer Slovakia s.r.o. 4.300,80 EUR 04/27/2011 poradenské práce – marec
Akruks ,spol. s r.o. 2.676,00 EUR 04/27/2011 poradenstvo v oblasti bezpečnosti IT
TCX s.r.o. 2.232,00 EUR 04/27/2011 servis Citrix – marec
NAR marketing s.r.o. 54.000,00 EUR 04/27/2011 E-aukcie – SW PROe.biz
Bonul ,s.r.o. 10.108,80 EUR 04/27/2011 strážne služby
SAP Slovensko a.s. 34.929,31 EUR 04/28/2011 SAP licencie IV.-VI.2011
SAP Slovensko a.s. 23.868,20 EUR 04/28/2011 SAP licencie IV.-VI.2011
SEP, a.s. 7.580,71 EUR 04/28/2011 poradenstvo v energetike
Slovenský plynárenský priemysel 10.425,00 EUR 04/28/2011 plyn