Dodávatelské faktúry júl 2011

Dodávateľ
Čiastka
Mena
Dátum vytvorenia
Predmet
Slovenská národná akreditačná služb 7,588.44 EUR 07/01/2011 reakreditácia
Allianz – Slovenská poistovňa, a.s. 11,201.88 EUR 07/01/2011 povinné zmluvné poistenie MV 2. polrok 2011
TIGRID 31,085.15 EUR 07/04/2011 výstavba zhromaždiska odpadov
IT Solutions and Services 74,949.60 EUR 07/04/2011 upgrade iCard – 2.fáza
GAS OIL Engineering a.s. 30,600.00 EUR 07/04/2011 predprojektová štúdia
IT Solutions and Services 5,656.24 EUR 07/04/2011 servis iCard
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 3,840.00 EUR 07/04/2011 servis Morena
RENYX 37,091.42 EUR 07/04/2011 výstavba zastrešenia nad ježkovacími komorami
RENYX 46,686.29 EUR 07/04/2011 rekonštrukcia obvodových stien
SIEMENS, s.r.o. 11,520.00 EUR 07/04/2011 rekonštrukcia indikácie ropy a vody
PSJ Hydrotranzit, a.s. 251,112.96 EUR 07/04/2011 realizácia stavby
PSJ Hydrotranzit, a.s. 233,476.06 EUR 07/04/2011 výstavba nádrže ropy
PSJ Hydrotranzit, a.s. 125,436.38 EUR 07/04/2011 výstavba nádrže ropy
IDS Scheer Slovakia s.r.o. 8,601.60 EUR 07/04/2011 servis SAP
BRICK 84,465.34 EUR 07/04/2011 rekonštrukcia velína
Stengl a.s. 7,200.00 EUR 07/04/2011 SAP poradenské služby
IT Solutions and Services 76,116.00 EUR 07/04/2011 servis CA
Bonul ,s.r.o. 13,003.20 EUR 07/06/2011 strážne služby
Bonul ,s.r.o. 7,080.00 EUR 07/06/2011 servisná činnosť na IBS
C.E.D.A. s.r.o. 5,504.40 EUR 07/06/2011 zariadenie
C.E.D.A. s.r.o. 7,556.09 EUR 07/06/2011 oprava priestorov
Orange Slovensko, a.s. 10,499.07 EUR 07/06/2011 hlasové služby – orange
Orange Slovensko, a.s. 3,177.97 EUR 07/06/2011 dátové služby – orange
STRAŽAN s.r.o. 3,576.00 EUR 07/06/2011 výstroj hasičského automobilu
Krivak & Co Spoločenstvo advokátov 102,000.00 EUR 07/06/2011 právne služby
PSJ Hydrotranzit, a.s. 1,911,043.13 EUR 07/07/2011 výstavba nádrže ropy
AUTOPOLIS s.r.o. 20,338.80 EUR 07/07/2011 motorové vozidlo
AUTOPOLIS s.r.o. 20,338.80 EUR 07/07/2011 motorové vozidlo
AUTOPOLIS s.r.o. 36,441.60 EUR 07/07/2011 motorové vozidlo
HAVEL & HOLÁSEk s.r.o. 6,739.20 EUR 07/07/2011 právne služby
SAP Slovensko a.s. 12,600.00 EUR 07/07/2011 audit SAP
SCHORCH GmbH 14,800.00 EUR 07/08/2011 oprava elektromotora
NES, spol. s r.o. 168,749.63 EUR 07/08/2011 oprava ČS – frekvenčný menič
STABIL s.r.o. 4,200.00 EUR 07/08/2011 výmena armatúr
HS HSV s.r.o. 74,597.98 EUR 07/08/2011 rekonštrukcia rekreačnej chaty
Bonul ,s.r.o. 6,240.00 EUR 07/08/2011 odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia
EHC service s.r.o. 11,949.80 EUR 07/08/2011 letecká kontrola ropovodu
BS B Safety Syst. 4,027.00 EUR 07/08/2011 nákup materiálu na sklad
F.B.M. spol. s.r.o. 90,000.00 EUR 07/08/2011 rekoštrukcia strechy – projekt. dokum. a realizácia
RENYX 10,769.89 EUR 07/08/2011 oprava indikácie úniku ropy
SEP, a.s. 7,760.77 EUR 07/08/2011 poradenstvo v energetike
Slovenský plynárenský priemysel 4,215.00 EUR 07/08/2011 plyn
Združenie CEVING 3,252.72 EUR 07/08/2011 výstavba nádrže ropy
SLOVNAFT 12,073.10 EUR 07/08/2011 nákup PHM
RENYX 23,058.22 EUR 07/08/2011 rekonštrukcia obvodových stien
RENYX 14,040.00 EUR 07/08/2011 kosenie a údržba zelene
Združenie CEVING 5,713.66 EUR 07/08/2011 výstavba nádrže ropy
RENYX 30,308.84 EUR 07/08/2011 výstavba zastrešenia nad ježkovacími komorami
SQS TEAM s.r.o. 4,097.71 EUR 07/11/2011 servis VZT, chladenia
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 5,884.53 EUR 07/11/2011 nákup PHM
REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. 3,449.88 EUR 07/11/2011 sorpčné prostriedky
SBS DYNASTY, a.s. 13,668.48 EUR 07/11/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 12,195.36 EUR 07/11/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 4,017.60 EUR 07/11/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 20,515.68 EUR 07/11/2011 strážne služby
LACKOVIČ MILAN 3,993.44 EUR 07/11/2011 upratovacie služby
PricewaterhouseCoopers Slovensko s. 12,804.00 EUR 07/12/2011 audit 2010
Edenred Slovakia s.r.o. 7,086.24 EUR 07/12/2011 stravovacie lístky
SEP, a.s. 9,958.18 EUR 07/13/2011 poradenstvo v energetike
EZOP Slovakia s.r.o. 10,495.20 EUR 07/14/2011 tesnostné skúšky na PS 1
GISS 6,691.94 EUR 07/14/2011 servisné práce
Raven Creative , s.r.o. 3,600.00 EUR 07/14/2011 mediálne služby
Bonul ,s.r.o. 26,114.40 EUR 07/14/2011 strážne služby
Slovenský archeologický a historick 60,000.00 EUR 07/14/2011 darovacia zmluva
Adriana Miháliková 3,431.70 EUR 07/14/2011 stravovacie služby Bučany 06 2011
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 3,540.00 EUR 07/14/2011 školenie
AUTOPOLIS s.r.o. 43,080.00 EUR 07/15/2011 motorové vozidlo
Anton Paar GmbH 19,150.00 EUR 07/15/2011 nákup laboratórneho zariadenia Budkovce
Falck Fire Services a.s. 1,179,200.40 EUR 07/18/2011 motorové vozidlo na likvidáciu ZPH
C.E.D.A. s.r.o. 14,102.17 EUR 07/18/2011 výmena kobercov
BRICK 35,649.64 EUR 07/18/2011 rekonštrukcia velína
DÚHA ,a.s. 83,756.10 EUR 07/18/2011 modernizácia olejového hospodárstva
Eduard Raček 3,356.40 EUR 07/18/2011 modernizácia olejového hospodárstva
STRABAG property and Facility Servi 4,570.31 EUR 07/18/2011 upratovacie služby
GAS OIL Engineering a.s. 51,408.00 EUR 07/18/2011 projektová dokumentácia – výstavba nádrže vody
Cheneko a.s. 56,160.00 EUR 07/19/2011 projektová dokumentácia – rekošntrukcia strechy
Ing.Leoš Kubíček, Technic.-porad.sl 4,408.85 EUR 07/19/2011 servis uťahovacieho stroja
EZOP Slovakia s.r.o. 26,364.35 EUR 07/19/2011 tesnostná skúška
SLOVNAFT 17,299.26 EUR 07/19/2011 pohonné hmoty
Bit Studio Bratislava s.r.o. 7,927.00 EUR 07/19/2011 servis bezpečnosti IS a IT
Stengl a.s. 7,200.00 EUR 07/19/2011 SAP služby
Bit Studio Bratislava s.r.o. 33,336.00 EUR 07/20/2011 servis HW, SW – jún
Bit Studio Bratislava s.r.o. 15,605.00 EUR 07/20/2011 LAN BA – jún 2011
SAP Slovensko a.s. 23,868.20 EUR 07/20/2011 SAP licencie – 3.štvrťrok
SAP Slovensko a.s. 34,929.31 EUR 07/20/2011 SAP licencie – 3.štvrťrok
IDS Scheer Slovakia s.r.o. 4,300.80 EUR 07/20/2011 servis SAP- jún
PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. 5,177.96 EUR 07/20/2011 oprava vozidla
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 6,871.48 EUR 07/20/2011 pohonné hmoty
VGD – AVOS TAX . k.s. 7,776.00 EUR 07/20/2011 kontrola účtovníctva a DPH v 6/2011
JUDr. Oliver Korec 63,000.00 EUR 07/22/2011 právne služby
JUDr. Oliver Korec 7,200.00 EUR 07/22/2011 právne služby
ABB s.r.o. 12,481.20 EUR 07/25/2011 oprava elektromotora
GAMO a. s. 3,146.80 EUR 07/25/2011 VIDEO kontrola RP – jún 2011
GASTRODOM s.r.o. 7,983.36 EUR 07/25/2011 stravovacie služby
GRAPHICON, s.r.o. 5,576.58 EUR 07/25/2011 údržba digit. techn. mapy TP – 1.polrok 2011
Krivak & Co s.r.o. 18,360.00 EUR 07/25/2011 právne služby
CSE – Controls, s.r.o. 4,381.60 EUR 07/25/2011 zmluvný servis telemetrických zariadení
KON-RAD s.r.o. 4,083.53 EUR 07/25/2011 nákup skaldových zásob repre fondu
BSP Softwaredistribution a.s. 56,160.00 EUR 07/25/2011 nasadenie a konfigurácia SW
Energy Technologies s.r.o. 3,168.00 EUR 07/25/2011 technická pomoc
Energy Technologies s.r.o. 3,168.00 EUR 07/25/2011 technická pomoc
HC SLOVAN Bratislava, a.s. 71,400.00 EUR 07/25/2011 zmluve o nájme
Západoslovenská energetika, a. s. 14,355.20 EUR 07/26/2011 elektrická energia
Slovenský plynárenský priemysel 5,173.00 EUR 07/26/2011 plyn
Mládež. basketbalový klub KARLOVKA 5,000.00 EUR 07/26/2011 darovacia zmluva
SEP, a.s. 9,639.74 EUR 07/26/2011 poradenstvo v energetike
Sodexho PASS SR, sro 7,019.83 EUR 07/26/2011 univerzalpassy II.Q 2011
GREEN MONT s.r.o. 20,439.10 EUR 07/26/2011 údržba zelene PS1
SLOVNAFT 9,075.88 EUR 07/26/2011 pohonné hmoty
Bit Studio Bratislava s.r.o. 403,989.60 EUR 07/27/2011 nákup a inštalácia HW a SW
ZSE Energia a.s. 8,186.58 EUR 07/27/2011 elektrická energia
GRAPHICON, s.r.o. 19,500.50 EUR 07/27/2011 geodetické práce a vecné bremená na líniové stavby ropovodu
Hasák Michael Galaxy 4,829.33 EUR 07/27/2011 stravovacie služby
MERKURIA a.s. 14,096.74 EUR 07/27/2011 skladovanie písomností
RENYX 14,106.00 EUR 07/27/2011 kosenie
HELP – Ľubomír Michalík 3,312.00 EUR 07/27/2011 nákup osobných ochranné prac. prostriedky pre pracovníkov
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 8,713.19 EUR 07/28/2011 technická podpora
Slovak Telekom, a.s. 3,294.28 EUR 07/28/2011 pevné linky jún
Softline Services s.r.o. 8,565.64 EUR 07/28/2011 kopírovací stroj
IT Solutions and Services 5,656.24 EUR 07/29/2011 servis icard
Asociácia pre mládež, vedu a techn. 5,000.00 EUR 07/29/2011 darovacia zmluva