Dodávateľské faktúry jún 2011

Dodávateľ
Čiastka
Mena
Dátum vytvorenia
Predmet
STRAŽAN s.r.o. 3,575.04 EUR 06/02/2011 oprava vozidla
STRAŽAN s.r.o. 3,399.43 EUR 06/02/2011 oprava vozidla
GRAPHICON, s.r.o. 54,072.00 EUR 06/06/2011 digitálna technická mapa ropovodu-dokumentácia
GRAPHICON, s.r.o. 87,464.65 EUR 06/06/2011 geodetické práce a vecné bremená na líniové stavby ropovodu okr. Košice
SEP, a.s. 7,014.16 EUR 06/06/2011 poradenstvo v energetike
SLOVNAFT 8,085.34 EUR 06/07/2011 PHM
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 5,535.27 EUR 06/07/2011 PHM
JUDr. Oliver Korec 7,200.00 EUR 06/07/2011 právne služby
Slovenský skauting, 61 zbor Modrý o 5,000.00 EUR 06/07/2011 darovacia zmluva
EZOP Slovakia s.r.o. 248,730.00 EUR 06/07/2011 manipulácie so škodlivým odpadom, čistenie
Bonul ,s.r.o. 6,600.00 EUR 06/07/2011 pravidelná kontrola
GNOZIS združenie psychológov 3,151.40 EUR 06/07/2011 psychologické vyšetrenia
Edenred Slovakia s.r.o. 7,873.60 EUR 06/08/2011 stravovacie lístky
Bonul ,s.r.o. 26,984.88 EUR 06/08/2011 Strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 4,151.52 EUR 06/08/2011 Strážne služby
Adriana Miháliková 3,574.80 EUR 06/09/2011 stravovacie služby Bučany
Raven Creative , s.r.o. 3,600.00 EUR 06/09/2011 mediálne služby
SBS DYNASTY, a.s. 12,601.87 EUR 06/09/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 14,074.99 EUR 06/09/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 21,199.53 EUR 06/09/2011 strážne služby
Slovenský plynárenský priemysel 4,196.00 EUR 06/14/2011 plyn
TECHNICKÁ UNIVERZITA 7,487.76 EUR 06/14/2011 riziková analýza – ochrana pred výbuchom
RENYX 10,305.43 EUR 06/14/2011 údržba zelene
LACKOVIČ MILAN 3,993.44 EUR 06/14/2011 upratovacie služby
Wood&Company ,a.s. 480,625.14 EUR 06/14/2011 poradenské služby
RENYX 17,988.60 EUR 06/14/2011 údržba zelene
SEP, a.s. 9,958.18 EUR 06/14/2011 poradenstvo v energetike
S ARMAT 5,661.60 EUR 06/14/2011 servis 2ks posúvačov
Slovenský plynárenský priemysel 5,173.00 EUR 06/14/2011 plyn
GASTRODOM s.r.o. 8,566.99 EUR 06/14/2011 stravovacie služby Tupá 05 2011
Hasák Michael Galaxy 5,143.82 EUR 06/14/2011 stravovacie služby Budkovce 05 2011
SWS spol. s.r.o. 5,850.00 EUR 06/14/2011 údržba telemetrických zariadení v areály SWS
STABIL s.r.o. 13,428.98 EUR 06/16/2011 výstavba hydrantovej siete
STABIL s.r.o. 10,581.05 EUR 06/16/2011 výstavba hydrantovej siete
GAS OIL Engineering a.s. 33,870.00 EUR 06/16/2011 správa inžiniersko-geologického prieskumu
GAMO a. s. 3,146.80 EUR 06/16/2011 video-kontrola ropovodu máj 2011
Bit Studio Bratislava s.r.o. 15,605.00 EUR 06/17/2011 servis LAN
Bit Studio Bratislava s.r.o. 33,336.00 EUR 06/17/2011 servis HW a SW
Bit Studio Bratislava s.r.o. 7,927.00 EUR 06/17/2011 bezpečnosť IS
CSE Controls, s.r.o. 4,381.60 EUR 06/17/2011 servis telemetrických zariadení
JUDr. Oliver Korec 7,200.00 EUR 06/17/2011 právne služby
Slovak Telekom, a.s. 3,537.41 EUR 06/17/2011 pevné linky
PricewaterhouseCoopers Slovensko s. 12,000.00 EUR 06/17/2011 poradenstvo
SLOVNAFT 18,091.22 EUR 06/17/2011 PHM
ZSE Energia a.s. 8,131.50 EUR 06/17/2011 elektrická energia
Krivak & Co s.r.o. 78,003.19 EUR 06/17/2011 právne služby
Energy Technologies s.r.o. 16,224.00 EUR 06/20/2011 PR OPOS a úradné skúšky trasa TBU
STRABAG property and Facility Servi 4,570.31 EUR 06/20/2011 upratovacie služby
EZOP Slovakia s.r.o. 12,625.45 EUR 06/20/2011 tesnostné skúšky
PYRONOVA, s.r.o. 3,900.85 EUR 06/20/2011 ročná kontrola penových hasiacich zariadení
GAMO a. s. 13,662.46 EUR 06/21/2011 PR servis DART archív tech. dokumentacie
SKQS Slovenská spoločnosť 5,100.00 EUR 06/21/2011 dozorový audit
GISS 6,691.94 EUR 06/21/2011 zmluvný servis
Doc.Ing.Stanislav Žiaran&DS Mechani 9,770.00 EUR 06/21/2011 vypracovanie analýzy
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV 7,160.00 EUR 06/21/2011 overenie nádrží
VGD AVOS TAX . k.s. 7,776.00 EUR 06/21/2011 audit
JUDr. Oliver Korec 180,000.00 EUR 06/21/2011 právne služby
JUDr. Oliver Korec 180,000.00 EUR 06/21/2011 právne služby
JUDr. Oliver Korec 27,000.00 EUR 06/21/2011 právne služby
RS Team Bratislava s.r.o. 5,000.00 EUR 06/21/2011 zmluva o reklame
GAMO a. s. 129,096.00 EUR 06/24/2011 aplikácia RIS, migrácia dát
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 7,360.95 EUR 06/27/2011 PHM
HILLBRIDGES s.r.o. 3,030.66 EUR 06/27/2011 právne služby
Krivak & Co s.r.o. 27,432.00 EUR 06/27/2011 právne služby
Peter Simčák SIMI 24,000.00 EUR 06/27/2011 odborné školenie CO,HM,PO
Peter Simčák SIMI 24,000.00 EUR 06/27/2011 odborné školenie CO,HM,PO
Peter Simčák SIMI 12,000.00 EUR 06/27/2011 odborné školenie CO,HM,PO
CCS Slovenská spoločnosť pre platob 3,072.07 EUR 06/28/2011 PHM
Allianz Slovenská poistovňa, a.s. 51,049.83 EUR 06/29/2011 havarijné poistenie – 2. polrok 2011