Dodávateľské faktúry máj 2011

Dodávateľ
Čiastka
Mena
Dátum vytvorenia
Predmet
Orange Slovensko, a.s. 10,331.66 EUR 05/03/2011 hlasové služby Orange
Advokátska kancelária Glváč, Krnčok 4,430.66 EUR 05/04/2011 právne služby
SLOVNAFT 12,039.90 EUR 05/04/2011 PHM
Bonul ,s.r.o. 3,570.16 EUR 05/04/2011 oprava oplotenia
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 4,374.45 EUR 05/04/2011 PHM
SLOVNAFT 15,062.85 EUR 05/04/2011 PHm
STABIL s.r.o. 4,760.40 EUR 05/05/2011 1/4 ročna kontrola EPS
HAVEL & HOLÁSEk s.r.o. 24,214.58 EUR 05/05/2011 právne služby
PSJ Hydrotranzit, a.s. 427,489.87 EUR 05/06/2011 výstavba nádrže ropy
PSJ Hydrotranzit, a.s. 86,285.02 EUR 05/06/2011 výstavba nádrže ropy
PSJ Hydrotranzit, a.s. 83,797.18 EUR 05/06/2011 výstavba nádrže ropy
SEP, a.s. 9,958.18 EUR 05/09/2011 poradenstvo
Východoslovenská energetika a.s. 3,830.00 EUR 05/09/2011 elektrická energia
LACKOVIČ MILAN 3,993.44 EUR 05/09/2011 upratovacie služby
ELEKTROFINÁL 4,177.61 EUR 05/10/2011 rekonštrukcia katódovej ochrany
RENYX 35,721.95 EUR 05/10/2011 výstavba zastrešenia nad ježkovacími komorami
RENYX 59,203.04 EUR 05/10/2011 rekonštrukcia obvodových stien
BRICK 48,926.88 EUR 05/10/2011 rekonštrukcia velína
Združenie CEVING 4,343.54 EUR 05/10/2011 výstavba nádrže ropy
Bit Studio Bratislava s.r.o. 33,336.00 EUR 05/10/2011 Servis HW a SW 04/2011
PSJ Hydrotranzit, a.s. 253,866.97 EUR 05/11/2011 rekonštruckia prízemia
PSJ Hydrotranzit, a.s. 295,591.14 EUR 05/11/2011 výstavba nádrže ropy
PSJ Hydrotranzit, a.s. 201,589.22 EUR 05/11/2011 výstavba nádrže ropy
PSJ Hydrotranzit, a.s. 398,396.66 EUR 05/11/2011 výstavba nádrže ropy
BRICK 12,000.00 EUR 05/11/2011 oprava podláh na PS 5 Bučany
GISS 6,691.94 EUR 05/11/2011 zmluvný servis
Bonul ,s.r.o. 26,114.40 EUR 05/11/2011 strážne služby
Bit Studio Bratislava s.r.o. 7,927.00 EUR 05/12/2011 servis bezp.
Bit Studio Bratislava s.r.o. 15,605.00 EUR 05/12/2011 servis LAN
Adriana Miháliková 3,501.90 EUR 05/12/2011 stravovacie služby Bučany 04/2011
Raven Creative , s.r.o. 3,600.00 EUR 05/12/2011 mediálne služby
IT Solutions and Services 5,656.24 EUR 05/12/2011 servis dochádzky
GASTRODOM s.r.o. 7,560.00 EUR 05/12/2011 stravovacie služby Tupá 04/2011
Hasák Michael Galaxy 4,620.67 EUR 05/12/2011 stravovacie služby Budkovce 04/2011
Slovak Telekom, a.s. 3,123.52 EUR 05/12/2011 pevné linky
SBS DYNASTY, a.s. 4,017.60 EUR 05/12/2011 strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 12,194.96 EUR 05/12/2011 strážne služby
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 6,638.78 EUR 05/13/2011 dohľad
Energy Technologies s.r.o. 9,486.00 EUR 05/13/2011 opakované úradné skúšky
EZOP Slovakia s.r.o. 3,472.56 EUR 05/13/2011 manipulácia a zneškodnenie nebezpečného odpadu
EZOP Slovakia s.r.o. 90,000.00 EUR 05/13/2011 čistenie nádrže ropy
TIGRID 62,017.19 EUR 05/13/2011 výstavba zhromaždiska odpadov
F.B.M. spol. s.r.o. 60,000.00 EUR 05/13/2011 realizácia stavby
KON-RAD s.r.o. 4,380.28 EUR 05/13/2011 repre
RENYX 96,152.69 EUR 05/13/2011 rekonštrukcia obvodových stien
RENYX 26,764.81 EUR 05/13/2011 výstavba zastrešenia nad ježkovacími komorami
STRABAG property and Facility Servi 4,570.31 EUR 05/13/2011 upratovacie služby
RENYX 17,589.00 EUR 05/13/2011 kosenie a údržba zelene
Falck Fire Services a.s. 457,872.00 EUR 05/13/2011 nákladné MV s cisternou
SLOVNAFT 13,211.12 EUR 05/13/2011 PHM
ZSE Energia a.s. 7,957.72 EUR 05/13/2011 elektrická energia
SBS DYNASTY, a.s. 13,467.20 EUR 05/13/2011 strážne služby
PricewaterhouseCoopers Slovensko s. 6,000.00 EUR 05/13/2011 poradenské služby
Aprox Invest, spol. s r. o. 270,294.60 EUR 05/16/2011 štúdia, prieskum – ropovod
ELASTICO 8,208.00 EUR 05/16/2011 nákup dielcov na ježka pre dialkovod
CSE – Controls, s.r.o. 4,381.60 EUR 05/17/2011 servis telemetrických zariadení
RENYX 4,955.64 EUR 05/17/2011 kosenie a údržba zelene, deratizácia
RENYX 4,205.04 EUR 05/17/2011 kosenie a údržba zelene
Bonul ,s.r.o. 10,108.80 EUR 05/17/2011 strážne služby
PricewaterhouseCoopers Slovensko s. 3,000.00 EUR 05/17/2011 audit
Energy Technologies s.r.o. 6,948.00 EUR 05/18/2011 úradné skúšky a revízie
SBS DYNASTY, a.s. 20,515.68 EUR 05/18/2011 strážne služby
OBEC 76,864.67 EUR 05/18/2011 daň z nehnuteľností 2011
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 5,242.97 EUR 05/18/2011 PHM
ADASH s.r.o. 56,160.00 CZK 05/19/2011 školenie
Bonul ,s.r.o. 4,882.40 EUR 05/19/2011 servisná činnosť
EHC service s.r.o. 11,949.80 EUR 05/20/2011 letecká kontrola ropovodov
Bonul ,s.r.o. 6,600.00 EUR 05/20/2011 1.Pravidelná kontrola
AVOS Consulting s.r.o. 7,776.00 EUR 05/20/2011 audit
Krivak & Co Spoločenstvo advokátov 180,000.00 EUR 05/20/2011 právne služby
HAVEL & HOLÁSEk s.r.o. 10,154.61 EUR 05/20/2011 právne služby
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 3,840.00 EUR 05/23/2011 technická podpora MORENA
Softline Services s.r.o. 10,551.49 EUR 05/23/2011 multifunkčné zariadenie
Bit Studio Bratislava s.r.o. 8,952.00 EUR 05/23/2011 nákup antivírovej ochrany
Milan Vrábel – ASTRA 3,165.70 EUR 05/23/2011 výstroj pre hasičský šport
Orange Slovensko, a.s. 10,429.24 EUR 05/23/2011 hlasové služby Orange
Bonul ,s.r.o. 9,000.00 EUR 05/24/2011 servisná činnosť – bezpečnostný systém
ZSE Energia a.s. 214,284.16 EUR 05/24/2011 elektrická energia
CONTRAX PLUS s.r.o. 3,224.76 EUR 05/24/2011 prehliadka a servis klimatizačných zariadení
SIEMENS, s.r.o. 70,291.20 EUR 05/25/2011 rekonštrukcia indikácie ropy a vody
SIEMENS, s.r.o. 7,170.00 EUR 05/25/2011 rekonštrukcia indikácie ropy a vody
GAMO a. s. 3,146.80 EUR 05/25/2011 video kontrola ropovodu – 04/2011
PSJ Hydrotranzit, a.s. 713,350.68 EUR 05/25/2011 výstavba nádrže ropy
PRIMONA SLOVAKIA, s.r.o. 3,450.00 EUR 05/26/2011 doplnenie skladových zásob havarijný materiál
C.E.D.A. s.r.o. 30,419.06 EUR 05/30/2011 zariadenie vrátnice
HELP – Ľubomír Michalík 3,072.00 EUR 05/30/2011 os. ochranné prac. prostriedky pre pracovníkov
BEMACO s.r.o. 3,893.82 EUR 05/30/2011 os. ochranné prac. prostriedky pre pracovníkov
SIEMENS, s.r.o. 10,618.80 EUR 05/31/2011 rekonštrukcia indikácie ropy a vody
PSJ Hydrotranzit, a.s. 175,610.48 EUR 05/31/2011 rekonštrukcia prízemia
HS HSV s.r.o. 66,703.81 EUR 05/31/2011 rekonštrukcia rekreačnej chaty
Združenie CEVING 3,481.96 EUR 05/31/2011 výstavba nádrže ropy
PSJ Hydrotranzit, a.s. 268,133.72 EUR 05/31/2011 výstavba nádrže ropy
PSJ Hydrotranzit, a.s. 87,800.54 EUR 05/31/2011 výstavba nádrže ropy
ORFEO združenie umelcov a 20,000.00 EUR 05/31/2011 darovacia zmluva