Dodávateľské faktúry november 2011

Dodávateľ
Čiastka
Mena
Dátum vytvorenia
Predmet
 
 
 
IDS Scheer Slovakia s.r.o. 192.000,00 EUR 11/02/2011 Realizácia vývoja protok. a reportov-ropa      
Bit Studio Bratislava s.r.o. 105.408,22 EUR 11/02/2011 HW infraštruktúra      
Obec Budkovce 11.992,60 EUR 11/02/2011 daň z nehnuteľností      
VIA FRANCE ,s.r.o. 3.534,55 EUR 11/03/2011 letenky      
Contineo s.r.o. 12.972,00 EUR 11/03/2011 Predrealizačná príprava na opravu základov st      
SCADA Servis s.r.o. 4.908,00 EUR 11/03/2011 zariadenie do zariadenia pre meranie optického kábla      
EZOP Slovakia s.r.o. 26.784,00 EUR 11/03/2011 Vyčistenie nádrže N 231 na PS1      
EZOP Slovakia s.r.o. 126.981,60 EUR 11/03/2011 Technická kontrola nádrže N231 na PS1      
RENYX 3.036,00 EUR 11/03/2011 kosenie a údržba zelene PS-5      
Slovenský plynárenský priemysel 14.352,00 EUR 11/03/2011 dodávka plynu      
SEP, a.s. 4.429,86 EUR 11/03/2011 poradenstvo v energetike      
BEMACO s.r.o. 21.856,56 EUR 11/03/2011 ochranné pracovné pomôcky      
DRAB MILAN 3.504,00 EUR 11/03/2011 doplnenie skladovacích zásob      
VERTICALIS s.r.o. 150.957,60 EUR 11/04/2011 rekonštrukcia antikorového systému nádrže      
RAHAR s.r.o. 26.760,00 EUR 11/04/2011 investičná činnosť      
ELEKTROFINÁL 7.308,41 EUR 11/04/2011 rekonštrukcia anódového uzemnenia      
GasOil engineering, a.s. 3.408,00 EUR 11/04/2011 Sanacia rop. Potrubi      
Orange Slovensko, a.s. 10.520,65 EUR 11/04/2011 hlasové služby      
Patrikpanda s.r.o. 3.542,40 EUR 11/04/2011 rekonštrukcia rekreačnej chaty Kurinec AD      
ROBI s.r.o. 138.529,32 EUR 11/04/2011 výstavba spevnenej plochy      
Bonul ,s.r.o. 261.603,73 EUR 11/04/2011 zhotovenie ochrany ropovod systému      
EHC service s.r.o. 11.817,80 EUR 11/07/2011 Letecká kontrola ropovodu      
PROFiber Networking, s.r.o. 53.071,20 EUR 11/07/2011 nákup meracieho prístroja      
S POWER EXPORT-IMPORT s.r.o. 6.357,83 EUR 11/07/2011 nákup neiskrivého náradia      
Východoslovenská energetika a.s. 3.728,00 EUR 11/07/2011 dodávka elektriny      
BEMACO s.r.o. 8.128,80 EUR 11/07/2011 ochranné pracovné pomôcky      
RENYX 3.576,24 EUR 11/07/2011 kosenie a údržba zelene      
GISS 6.691,94 EUR 11/08/2011 zmluvný servis info. systému      
VERTICALIS s.r.o. 339.147,29 EUR 11/09/2011 Rekon. antikor. Systému skladovacích nádrží      
VERTICALIS s.r.o. 160.095,86 EUR 11/09/2011 Rekon. antikor. Systému skladovacích nádrží      
DESIGN NR spol. s r.o. 5.556,00 EUR 11/09/2011 zariadenie do hotela Družba v Senci      
Adriana Miháliková 3.674,70 EUR 11/09/2011 strava Bučany 10/2011      
Bonul ,s.r.o. 52.597,49 EUR 11/10/2011 zhotovenie projektovej dokumentácie      
SEP, a.s. 69.036,00 EUR 11/11/2011 poradenstvo v energetike      
GAMO a. s. 167.760,00 EUR 11/11/2011 vyvoj modulu videomap      
TECHNICKÁ UNIVERZITA 9.936,00 EUR 11/11/2011 aktualizacia grafického zobrazenia zon      
BRICK 7.572,00 EUR 11/11/2011 oprava naterov rozvod. SHZ – PS4      
BRICK 7.083,60 EUR 11/11/2011 vymalovanie ZHU PS4      
SEP, a.s. 9.958,18 EUR 11/11/2011 poradenstvo v energetike      
RENYX 20.277,00 EUR 11/11/2011 kosenie a údržba zelene      
GRAPHICON, s.r.o. 3.528,00 EUR 11/11/2011 odborné knihy pre investičné oddelenie      
STABIL s.r.o. 3.000,00 EUR 11/11/2011 oprava hrebenovej siete PS4      
STABIL s.r.o. 4.760,40 EUR 11/11/2011 1/4 kontrola stabilného hasiaceho zariadenia      
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o 19.440,00 EUR 11/14/2011 finančná analýza      
JUDr. Oliver Korec 7.200,00 EUR 11/14/2011 právne služby      
HILLBRIDGES s.r.o. 10.519,96 EUR 11/14/2011 právne služby      
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 4.483,43 EUR 11/16/2011 PHM      
SBS DYNASTY, a.s. 21.227,83 EUR 11/16/2011 Strážne služby      
SBS DYNASTY, a.s. 14.025,17 EUR 11/16/2011 Strážne služby      
ROBERTS s.r.o. 3.235,20 EUR 11/16/2011 nákup zváracieho aparátu      
GISS 4.200,00 EUR 11/16/2011 zmluvný servis – ochrana info.      
AUTOPOLIS s.r.o. 36.441,60 EUR 11/16/2011 nákup vozidiel      
AUTOPOLIS s.r.o. 36.441,60 EUR 11/16/2011 nákup vozidiel      
AUTOPOLIS s.r.o. 36.441,60 EUR 11/16/2011 nákup vozidiel      
AUTOPOLIS s.r.o. 27.688,80 EUR 11/16/2011 nákup vozidiel      
Hasák Michael Galaxy 4.744,66 EUR 11/16/2011 strava Budkovce 10 2011      
Emporio media group, s.r.o. 18.000,00 EUR 11/16/2011 zmluva o reklame      
RENYX 3.005,76 EUR 11/16/2011 oprava omietok a náterov      
SLOVNAFT 8.909,78 EUR 11/21/2011 PHM      
SBS DYNASTY, a.s. 4.157,10 EUR 11/21/2011 strážna služba      
GASTRODOM s.r.o. 8.337,17 EUR 11/21/2011 strava      
SLOVNAFT 15.004,58 EUR 11/21/2011 PHM      
GAMO a. s. 3.146,80 EUR 11/21/2011 spracovanie preletu      
EZOP Slovakia s.r.o. 242.693,94 EUR 11/21/2011 vyčistenie trasy      
Šport centrum Draždiak s.r.o. 13.500,00 EUR 11/22/2011 reklama      
MERKURIA a.s. 20.649,41 EUR 11/22/2011 skladovanie písomností      
Slovenský plynárenský priemysel 5.173,00 EUR 11/22/2011 dodávka plynu      
Viva Musica! agency s.r.o. 120.000,00 EUR 11/22/2011 reklama      
Slovenský plynárenský priemysel 3.803,70 EUR 11/22/2011 dodávka plynu      
Raven Creative , s.r.o. 3.600,00 EUR 11/22/2011 mediálne služby      
ZSE Energia a.s. 8.974,22 EUR 11/22/2011 el. energia      
Bonul ,s.r.o. 4.380,00 EUR 11/23/2011 rekonštrukcia chata Kurinec      
SEP, a.s. 271.200,00 EUR 11/23/2011 výstavba zariadení na ochranu technologických objektov      
Slovak Telekom, a.s. 3.333,64 EUR 11/23/2011 pevné linky      
Bit Studio Bratislava s.r.o. 15.605,00 EUR 11/23/2011 Servis LAN BA+WAN      
Bit Studio Bratislava s.r.o. 33.336,00 EUR 11/23/2011 Servis HW a SW      
Bit Studio Bratislava s.r.o. 7.927,00 EUR 11/23/2011 Servis bezpečnosti IS a IT      
Bonul ,s.r.o. 46.560,00 EUR 11/23/2011 projektová dokumentácia      
Východoslovenská energetika a.s. 246.296,48 EUR 11/23/2011 el. energia      
PSJ Hydrotranzit, a.s. 471.469,43 EUR 11/23/2011 stavba nádrže ropy      
PSJ Hydrotranzit, a.s. 1.245.215,70 EUR 11/23/2011 stavba nádrže ropy      
PSJ Hydrotranzit, a.s. 186.820,84 EUR 11/23/2011 stavba nádrže ropy      
Združenie CEVING 4.826,86 EUR 11/23/2011 práce – stavba nádrže ropy      
Združenie CEVING 9.509,54 EUR 11/23/2011 práce – stavba nádrže ropy      
VGD – AVOS TAX . k.s. 8.775,60 EUR 11/23/2011 poradenstvo k DPH      
SNA Europe Slovakia s.r.o. 3.023,40 EUR 11/23/2011 skladové zásoby      
DKT SYSTEM, s.r.o. 3.533,76 EUR 11/25/2011 strava      
ZSE Energia a.s. 13.746,92 EUR 11/28/2011 el. energia      
Bonul ,s.r.o. 13.003,20 EUR 11/28/2011 strážna služba      
VUJE a.s. 3.987,41 EUR 11/28/2011 školenia manipulantov      
BEMACO s.r.o. 24.198,48 EUR 11/28/2011 ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov      
HELP – Ľubomír Michalík 3.172,20 EUR 11/28/2011 ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov      
SEP, a.s. 7.029,80 EUR 11/28/2011 poradenstvo v energetike      
Aprox Invest, spol. s r. o. 36.000,00 EUR 11/29/2011 preverenie IS      
Stapring ,a.s. 7.216,80 EUR 11/29/2011 projektová dokumentácia      
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 7.259,92 EUR 11/29/2011 PHM      
ZSE Energia a.s. 197.349,18 EUR 11/29/2011 el. energia      
STRABAG property and Facility Servi 4.570,31 EUR 11/29/2011 upratovacie služby      
EZOP Slovakia s.r.o. 6.328,22 EUR 11/30/2011 tesnostné skúšky      
GasOil engineering, a.s. 110.976,00 EUR 11/30/2011 stavba nádrže      
LACKOVIČ MILAN 3.993,44 EUR 11/30/2011 upratovacia služba      
DESIGN NR spol. s r.o. 47.864,35 EUR 11/30/2011 tieniaca technika a mobiliár      
BIMAX s.r.o. 3.276,00 EUR 11/30/2011 oprava klimatizácie      
Slovenský plynárenský priemysel 26.951,00 EUR 11/30/2011 dodávka plynu      
Bonul ,s.r.o. 6.600,00 EUR 11/30/2011 pravidelná kontrola