Dodávateľské faktúry september 2011

Dodávateľ
Čiastka
Mena
Dátum vytvorenia
Predmet
Bit Studio Bratislava s.r.o. 15,605.00 EUR 09/05/2011 Servis LAN
Bit Studio Bratislava s.r.o. 33,336.00 EUR 09/05/2011 Servis HW a SW
Združenie CEVING 13,272.00 EUR 09/05/2011 Stavebné práce práce
HELP – Ľubomír Michalík 3,360.00 EUR 09/05/2011 Doplnenie skladových zásob
AUTOPOLIS s.r.o. 29,904.00 EUR 09/05/2011 Nákup vozidiel
ROBI s.r.o. 409,089.97 EUR 09/06/2011 Demontáž kotolne
SLOVNAFT 8,636.95 EUR 09/07/2011 PHM
Bonul ,s.r.o. 5,520.00 EUR 09/07/2011 1.funkčná skúška PS1
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 3,939.59 EUR 09/07/2011 PHM
Tenisový klub Vysoké Tatry 30,000.00 EUR 09/07/2011 Reklama
RENYX 3,492.17 EUR 09/08/2011 Oprava kanalizácie
STABIL s.r.o. 19,427.29 EUR 09/08/2011 Ročná kontrola SHZ – PS1
STABIL s.r.o. 3,928.68 EUR 09/08/2011 Ročná kontrola SHZ – PS2
STABIL s.r.o. 13,448.65 EUR 09/08/2011 Ročná kontrola SHZ – PS4
Edenred Slovakia s.r.o. 6,692.56 EUR 09/09/2011 Gastrolístky
ABBY ART, spol. s r. o. 3,600.00 EUR 09/09/2011 Reklama
Orbis Pictus 7,073.63 EUR 09/12/2011 Jazykový kurz v zahraničí
RENYX 3,839.84 EUR 09/13/2011 Oprava VZ Jur nad Hronom
MIcrosoft Slovakia s.r.o. 67,560.00 EUR 09/13/2011 Služby Premier Support
SEP, a.s. 7,261.09 EUR 09/13/2011 Poradenstvo v energetike
Slovenský plynárenský priemysel 4,275.00 EUR 09/13/2011 Dodávka plynu
SEP, a.s. 9,958.18 EUR 09/13/2011 Poradenstvo v energetike
VIA FRANCE ,s.r.o. 3,182.13 EUR 09/13/2011 Letenky
Slovenský plynárenský priemysel 5,173.00 EUR 09/13/2011 Dodávka plynu
LACKOVIČ MILAN 3,993.44 EUR 09/13/2011 Upratovacia služba
Bonul ,s.r.o. 26,984.88 EUR 09/13/2011 Strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 21,199.53 EUR 09/14/2011 Strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 14,074.99 EUR 09/14/2011 Strážne služby
SBS DYNASTY, a.s. 12,601.87 EUR 09/14/2011 Strážne služby
STRABAG property and Facility Servi 4,570.31 EUR 09/14/2011 Upratovacie služby PS4
OBEC 5,000.00 EUR 09/14/2011 Darovacia zmluva
GISS 6,691.94 EUR 09/14/2011 Kontrola servisných prác
VGD – AVOS TAX . k.s. 8,775.60 EUR 09/14/2011 Auditorské služby
Ľubomír Kliment ROSET 3,552.00 EUR 09/16/2011 Stavebné opravy
EHC service s.r.o. 11,949.80 EUR 09/19/2011 Letecká kontrola ropovodu
PLC Services a.s. 74,709.00 EUR 09/19/2011 Oprava potrubia
Ľubomír Kliment ROSET 3,391.58 EUR 09/19/2011 Oprava uzemnenia plošín
SBS DYNASTY, a.s. 4,151.52 EUR 09/19/2011 Strážne služby
Adriana Miháliková 3,561.30 EUR 09/19/2011 Strava Budkovce
Bonul ,s.r.o. 13,003.20 EUR 09/19/2011 Strážne služby
RENYX 3,487.20 EUR 09/19/2011 Stavebné opravy
RENYX 5,189.10 EUR 09/19/2011 Kosenie a údržba zelene
SLOVNAFT 14,098.58 EUR 09/19/2011 PHM
Miroslav Vojtech TERMO 6,865.45 EUR 09/19/2011 Oprava vodovodného potrubia
R. Gerec – CORTEC 3,053.15 EUR 09/20/2011 Gastonomické zariadenie
BRICK 7,109.68 EUR 09/20/2011 Rekonštr.velína a AB
BRICK 12,199.06 EUR 09/20/2011 Rekonštr.velína a AB
BRICK 3,151.20 EUR 09/20/2011 Rekonštr.velína a AB
F.B.M. spol. s.r.o. 47,976.96 EUR 09/20/2011 Realizácia stavby
Krivak & Co s.r.o. 20,736.00 EUR 09/20/2011 Právne služby
Bit Studio Bratislava s.r.o. 7,927.00 EUR 09/20/2011 Servis bezpečnosti IS a IT
RM Gastro – JAZ s.r.o. 4,433.04 EUR 09/20/2011 Kuchynský riad
Stengl a.s. 7,200.00 EUR 09/20/2011 Poradenské služby v SAP
HILLBRIDGES s.r.o. 3,104.69 EUR 09/20/2011 Právne poradenstvo
BEMACO s.r.o. 76,962.72 EUR 09/21/2011 Ochranné a pracovné pomôčky
GASTRODOM s.r.o. 8,119.44 EUR 09/21/2011 Strava Tupá
Hasák Michael Galaxy 4,805.14 EUR 09/21/2011 Strava Budkovce
Bit Studio Bratislava s.r.o. 15,605.00 EUR 09/21/2011 Servis sieťovej infraštruktúry
Bit Studio Bratislava s.r.o. 33,336.00 EUR 09/21/2011 Servis SW a HW
DESIGN NR spol. s r.o. 62,579.05 EUR 09/22/2011 Nábytok (RZ Kurinec )
PSJ Hydrotranzit, a.s. 219,379.13 EUR 09/22/2011 Skladovacia nádrž ropy
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. 3,840.00 EUR 09/23/2011 Servis systému MORENA
CSE – Controls, s.r.o. 4,381.60 EUR 09/23/2011 Servis telemetrických zariadení
Slovak Telekom, a.s. 3,240.20 EUR 09/23/2011 Telekomunikačné služby 8/2011
PSJ Hydrotranzit, a.s. 621,008.63 EUR 09/23/2011 Výstavba nádrže ropy Budkovce
RENYX 3,444.00 EUR 09/23/2011 Oprava skladu PHM
OMV SLOVENSKO, s.r.o. 6,949.82 EUR 09/23/2011 Vyúčtovanie PHM
TIGRID 19,636.80 EUR 09/27/2011 Oprava priestorov PS Budkovce
COMAT spol. s r.o. 3,139.20 EUR 09/27/2011 Oprava mechanických upchávok
Združenie CEVING 3,020.68 EUR 09/27/2011 Inžinierska činnosť (výstavba nádrže ropy)
Združenie CEVING 5,815.94 EUR 09/27/2011 PR 032 SDO práce za 08/2011
Orange Slovensko, a.s. 10,652.64 EUR 09/27/2011 Hlasové služby
ZSE Energia a.s. 8,486.96 EUR 09/27/2011 Vyúčtovanie elektr.energie 8/2011
GAMO a. s. 3,146.80 EUR 09/27/2011 Spracovanie dát v zmysle zmluvy
SOITRON a.s. 109,914.00 EUR 09/28/2011 Diskový priestor Storage
GRAPHICON, s.r.o. 61,578.17 EUR 09/28/2011 Geodetické práce
Termomont Dolná Krúpa , s.r.o. 4,217.56 EUR 09/29/2011 Výmena požiarnych hydrantov (Bučany)
Bonul ,s.r.o. 6,840.00 EUR 09/29/2011 Servis v zmysle zmluvy (PS Tupá )
ZAO Center metr. obespechenia 26,000.00 USD 09/29/2011 Kalib. sklad. nádrží na území SR ( podľa zmluvy)
ZSE Energia a.s. 11,144.58 EUR 09/29/2011 Dodávka elekt.energie Trakovice
GREEN MONT s.r.o. 20,439.10 EUR 09/29/2011 Údržba zelene PS Búdkovce
JUDr. Oliver Korec 7,200.00 EUR 09/29/2011 Právne služby
Falck Academy s.r.o. 6,480.00 EUR 09/30/2011 Školenie 1.pomoci a bezpečnej jazdy
ATOS / Siemens IT Solutions and Ser 5,656.24 EUR 09/30/2011 Servis systému iCard 8/2011
Bit Studio Bratislava s.r.o. 48,000.00 EUR 09/30/2011 HW infraštruktúra
Martin Cerovský 23,749.30 EUR 09/30/2011 Rekonštrukcia výťahov a nádrží (PS Tupá)
SLOVNAFT 8,973.31 EUR 09/30/2011 Vyúčtovanie PHM 8/2011
HS HSV s.r.o. 33,343.28 EUR 09/30/2011 Stavebné práce ( RS Kurinec )
F.B.M. spol. s.r.o. 3,983.20 EUR 09/30/2011 Oprava schodiska ( RS Družba)