Objednávky apríl 2011

Dodávateľ
Popis položky
Cena brutto
Mena
Dátum OBJ
PROBAT-VP Nákup pneumatík 1,835.00 EUR 04/01/2011
HELP – Ľubomír Michalík Nákup ochranných pomôcok požiarnicka kukla 2ks 1,512.00 EUR 04/01/2011
DRAB MILAN Nákup spotrebného materiálu čistiace potreby 1,075.00 EUR 04/01/2011
Marek Šarkozi Oprava okolia AŠ 1,967.60 EUR 04/04/2011
Bit Studio Bratislava s.r.o. Licencie OS Red Hat 2,078.00 EUR 04/04/2011
GAS OIL Engineering a.s. PD-oprava vstupnej šachty na PS1 4,120.00 EUR 04/05/2011
PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. POISTNÁ UDALOSŤ 1,700.00 EUR 04/05/2011
MERCK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu potreby do áut 2,277.02 EUR 04/05/2011
KON-RAD s.r.o. Nákup skladových zásob reprezentačného fondu 1,338.64 EUR 04/05/2011
EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9,958.17 EUR 04/07/2011
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Opava výťahu 1,176.03 EUR 04/07/2011
UNISERVIS Ján Trnkus ml. Oprava motora – vložky a piesty 1,239.00 EUR 04/07/2011
CCS Slovenská spoločnosť pre platob Nákup PHM – nafta motorová 1,128.87 EUR 04/07/2011
BEPOTOP – Beáta Podhorská 9 x graficka časť PBCH stavby 1,170.00 EUR 04/08/2011
Ivan Majtán – ECOMM Kontrola nepriebojných poistiek 3,300.00 EUR 04/08/2011
PricewaterhouseCoopers Slovensko s. Audit anglickej verzie účtovnej závierky a výročnej správy 2,500.00 EUR 04/08/2011
PricewaterhouseCoopers Slovensko s. Audit ročnej účtovnej závierky 1,500.00 EUR 04/08/2011
BIMAX s.r.o. Servis klimatizácie 1,840.00 EUR 04/11/2011
Akruks ,spol. s r.o. Poradenstvo v oblasti bezpečnosti IS 2,230.00 EUR 04/11/2011
EBMB s.r.o. Nákup tonerov do tlačiarni HP 1,524.46 EUR 04/11/2011
Bit Studio Bratislava s.r.o. Antivirova ochrana – ESET 7,460.00 EUR 04/12/2011
BS B Safety Syst. Senzor poistnej membrany BS&S 4,002.00 EUR 04/12/2011
Bit Studio Bratislava s.r.o. Nákup spotrebného materiálu výpočtovej techniky 1,788.90 EUR 04/12/2011
Mogul Slovakia, s.r.o. Nákup PHM 1,215.90 EUR 04/13/2011
EBMB s.r.o. Nákup tonerov do tlačiarni HP 1,864.40 EUR 04/13/2011
Softline Services s.r.o. Podpora na 3 roky pre HP 2,250.00 EUR 04/14/2011
EURO PUMPS TECH s.r.o. Oprava netesného posúvača DN 500 PN 40 1,970.00 EUR 04/14/2011
SHERLOCK Nákup Trezora NTS 03 E 1,897.98 EUR 04/14/2011
Stengl a.s. Poradenské služby v SAPe 6,000.00 EUR 04/15/2011
RIMA-MURÁNSKA s.r.o. Realizácia prieskumných sond 2,073.00 EUR 04/15/2011
Kúpele Trenčianské Teplice , a.s. Odborné školenie 30,000.00 EUR 04/15/2011
Belohoubek s.r.o. Nákup pomocného materiálu 1,382.00 EUR 04/15/2011
Schmachtl Sk Nákup – Panva ložisková RENK – E-ZLQ 2,469.00 EUR 04/15/2011
CONTRAX PLUS s.r.o. Pravidelná prehliadka a servis KZ 2,687.30 EUR 04/18/2011
INGS, s.r.o. Licenia INGs-GEO 1,080.00 EUR 04/18/2011
Softline Services s.r.o. Multifunkčné zariadenie A3-PS1 8,792.91 EUR 04/18/2011
SAGITTA s.r.o. Okuliare dioptricke Office 1,536.00 EUR 04/18/2011
ROBERTS s.r.o. Nákup pomocného materiálu 1,415.20 EUR 04/18/2011
Bit Studio Bratislava s.r.o. Nákup spotrebného materiálu výpočtovej techniky 1,307.70 EUR 04/18/2011
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV Overenie automatického hladinomera 1,114.00 EUR 04/19/2011
CONTRAX PLUS s.r.o. Pravidelná prehliadka a servis 3,783.20 EUR 04/19/2011
AUTO-IMPEX spol. s r.o. Oprava havarovaneho motoroveho vozidla 2,128.57 EUR 04/19/2011
EBMB s.r.o. Nákup tonerov do tlačiarni 1,357.11 EUR 04/19/2011
Orbis Pictus Jazykový kurz AJ v zahraničí 6,000.00 EUR 04/20/2011
ADASH s.r.o. Školenie – Vibrace 1 a 2 46,800.00 CZK 04/20/2011
PanGen s.r.o. Poskytnutie poradenských služieb 2,000.00 EUR 04/20/2011
Inovation Nákup pomocného materiálu 1,609.70 EUR 04/26/2011
PW Motors ,s.r.o. Elektrické merania FM počas skúšok 1,960.00 EUR 04/27/2011
RENYX Oprava indikácie úniku ropy 8,974.91 EUR 04/27/2011
DRAB MILAN Nákup spotrebného materiálu 2,217.40 EUR 04/28/2011