Objednávky august 2011

Dodávateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum objednávky
RENYX Oprava strešného plášťa objekt 8,250.00 EUR 08/01/2011
Technická inšpekcia, a.s. Úradné skúšky trasa 6,980.00 EUR 08/04/2011
SEPS , a.s. Oprava vady č.05/123 11,955.00 EUR 08/04/2011
Forró Ferenc – IWA Kontrola podchodov riek potápačmi 14,311.00 EUR 08/04/2011
RM Gastro – JAZ s.r.o. Elektrická sklopná panvica 3,694.20 EUR 08/08/2011
ARAVER a.s. Oprava havarovaného motorového vozidla 3,749.36 EUR 08/09/2011
EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9,958.17 EUR 08/11/2011
SEPS , a.s. Tlaková skúška tesnosti ropovodov 18,050.00 EUR 08/11/2011
EURO PUMPS TECH s.r.o. Oprava čerpadiel 14,282.40 EUR 08/12/2011
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV Overenie prietokomerov 7,000.00 EUR 08/12/2011
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV Overenie prietokomerov 7,000.00 EUR 08/12/2011
ABB s.r.o. Oprava motora ABB 2C z ČS222 10,526.00 EUR 08/15/2011
GasOil engineering, a.s. Vypracovanie jednostupňovej realizačnej PD 6,560.00 EUR 08/23/2011
ABB s.r.o. Oprava motorov ABB 4A a 4C z ČS224 20,180.00 EUR 08/30/2011
Ing. -Buro IMHOF Gmbh Hadica na odvodnenie strechy 9,430.00 EUR 08/31/2011
GasOil engineering, a.s. Vypracovanie PD (Panické Dravce) 18,560.00 EUR 08/31/2011