Objednávky december 2011

Dodávateľ
Popis položky
Cena
Mena
Dátum
ADDY Slovakia , s.r.o. Nákup spotrebného a propagačného materiálu 5,775.00 EUR 12/05/2011
Media&Communication Consulting s.r. Nákup spotrebného a propagačného materiálu 13,702.25 EUR 12/06/2011
Víno EZA s.r.o. Nákup spotrebného a propagačného materiálu 3,820.70 EUR 12/19/2011
L2media s.r.o. Nákup spotrebného a propagačného materiálu 19,643.60 EUR 12/21/2011
DESIGN NR spol. s r.o. Nákup spotrebného a propagačného materiálu 14,919.80 EUR 12/22/2011
SOITRON a.s. Load balancer pre exchange 29,910.00 EUR 12/07/2011
CSE – Controls, s.r.o. Modernizácia riadiaceho systému- 2.etapa 46,872.00 EUR 12/08/2011
CSE – Controls, s.r.o. Modernizácia riadiaceho systému- 3.etapa 242,344.00 EUR 12/08/2011
Globe production , s.r.o. Nákup spotrebného a propagačného materiálu 48,817.00 EUR 12/12/2011
CSE – Controls, s.r.o. Dodávka PLC Scada Pack ES 3,893.67 EUR 12/21/2011
Ing. Jaroslav Lalík 085 – ob.j. na SDO 3,000.00 EUR 12/12/2011
ROBERTS s.r.o. Elektrocentrála EUROPOWER EP16000TE 5,580.00 EUR 12/02/2011
Bit Studio Bratislava s.r.o. FC Switche 8,660.00 EUR 12/05/2011
STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov DRS sanácie svahu Silica a Ardovo 12,755.00 EUR 12/05/2011
EURO PUMPS TECH s.r.o. Statický posudok 7,700.00 EUR 12/07/2011
STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov DRS regulácia vodn.toku Jelšovec,Čoltovo 11,245.00 EUR 12/07/2011
RENYX Oprava porúch izolácie 32,980.49 EUR 12/07/2011
EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9,958.17 EUR 12/09/2011
SEPS , a.s. Posúdenie vyhlášky 508/2009 Z.z. 28,000.00 EUR 12/12/2011
P.B.I., spol. s r.o. Posúdenie stavu nepriebojných poistiek 4,200.00 EUR 12/12/2011
Danum, s.r.o. Oprava úpravne vody 5,860.00 EUR 12/14/2011
TIGRID Oprava kancelárií v AB na PS1 4,015.15 EUR 12/20/2011
Kovarčík Ján , Mgr. poskytnutie právnych služieb 3,000.00 EUR 12/27/2011
KON-RAD s.r.o. Nákup zásob reprezentačného fondu 3,144.77 EUR 12/30/2011
TP Hotel Družba spol. s r. o. Odborná konferencia 16,000.00 EUR 12/28/2011
TP Hotel Družba spol. s r. o. Organizácia spoločenského podujatia 4,000.00 EUR 12/29/2011