Objednávky január 2012

Číslo OBJ
Dátum OBJ
Dodávateľ
Popis položky……………….
Suma bez DPH
Mena
Adresa Dodávateľa
IČO
Meno schvaľovateľa
Funkcia schvaľovateľa
4700013061 01/02/2012 Dobos Roman – MediaTec Univerzálny držiak do auta na hlav. opierku 63,33 EUR SNP 36 ŠAHY 40313972 Ing. Róbert Čigáš manažér odboru riadenia prepravy
4809002962 01/02/2012 PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. Školenie IFRS 2011 320,00 EUR Námestie 1. mája 18 BRATISLAVA 35739347 Ing.Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4809002963 01/02/2012 RHAPIS Kramáre, spol. s.r.o. Výsadba zelene 448,20 EUR Stromová 38 BRATISLAVA 36678856 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4809002964 01/02/2012 Miteco spol. s r.o. Oprava snímača teploty 263,30 EUR Popradská 20 BRATISLAVA 35898976 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4809002965 01/03/2012 DRUZA Eduard Kadlec Oprava dveri a ramov 207,28 EUR Nitrianska 81 HLOHOVEC Ing. Róbert Čigáš manažér odboru riadenia prepravy
4809002966 01/03/2012 DRUZA Eduard Kadlec Opravy podláh a roliet, maľby 657,03 EUR Nitrianska 81 HLOHOVEC Ing. Róbert Čigáš manažér odboru riadenia prepravy
4809002967 01/03/2012 DRUZA Eduard Kadlec Oprava svietidiel zníženie stropu 604,66 EUR Nitrianska 81 HLOHOVEC Ing. Róbert Čigáš manažér odboru riadenia prepravy
4809002968 01/03/2012 Slovenský archeologický a historický ústav Organizácia osvetovej prednášky o kultúre 10.466,00 EUR Kamenárska 3 MICHALOVCE 36194298 Ing. Ivan Krivosudský generálny riaditeľ
4809002969 01/03/2012 Ing. Jozef Ivan Školenie obsluhy nízkotlakovej plynovej kotolne 200,00 EUR Kríková 4 BRATISLAVA 11894237 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4802002579 01/04/2012 PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. Výmena stieračov 103,64 EUR Dolnozemská 7 BRATISLAVA 31319459 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4802002580 01/04/2012 N-MOTOR, s.r.o.NISSAN Oprava zámku 70,17 EUR Drážovská 5 NITRA 34136509 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002970 01/04/2012 AGROCHEMICKÝ PODNIK, s.r.o. Údržba vozového parku 200,00 EUR ul. Lučenská VEĽKÝ KRTÍŠ 31575170 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002971 01/04/2012 S.T.K. s.r.o. Údržba vozového parku 200,00 EUR Polianky 2834/19 BRATISLAVA 31324797 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002972 01/04/2012 SLOVDEKRA s.r.o. Údržba vozového parku 150,00 EUR Vajnorská 8/A BRATISLAVA 30864046 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002973 01/04/2012 Národná dialničná spoločnosť Mýto na nákladné motorové vozidlá 620,00 EUR Mlynské nivy 45 BRATISLAVA 35919001 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002974 01/04/2012 Porada sk s.r.o. Odborná konferencia mzdy a personalistika 2012 164,34 EUR Rustaveliho 19 BRATISLAVA 36670251 Ing.Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4809002975 01/04/2012 Michal Laurenčík Diaľničná nálepka ročná SR 2.850,00 EUR Čabajská 20 NITRA 34640916 Ing. Ivan Krivosudský generálny riaditeľ
4809002976 01/04/2012 EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Odborný seminár 99,99 EUR Hodžova 26 NITRA 14044889 Ing.Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4809002977 01/04/2012 Michal Laurenčík Diaľničná nálepka ročná ČR 2.744,40 EUR Čabajská 20 NITRA 34640916 Ing. Ivan Krivosudský generálny riaditeľ
4809002978 01/05/2012 OTIS Výťahy s.r.o. Servis výťahov 674,94 EUR Rožňavská 2 BRATISLAVA 35683929 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4809002979 01/05/2012 Michal Laurenčík Diaľničná nálepka ročna SR 2.900,00 EUR Čabajská 20 NITRA 34640916 Ing. Ivo Podberský riaditeľ odboru pre HS
4809002980 01/05/2012 Vysoká škola chemicko – technologicá Štúdia k preprave AL cez územie SR 2.000,00 EUR Technická 5 PRAHA 60461373 RNDr. Martin Ružinský PhD. prevádzkový riaditeľ
4700013071 01/09/2012 Orange Slovensko, a.s. Nákup mobilného telefónu 0,83 EUR Prievozská 6/A BRATISLAVA 35697270 Ing. Ľuboš Štefánik manažér odboru prevádzky PS
4809002981 01/09/2012 TP Hotel Družba spol. s r. o. Pracovné stretnutie 664,30 EUR Černockého 2 BRATISLAVA 35782706 Ing. Pavel Čulík ekonomický riaditeľ
4700013070 01/09/2012 REVIS – SERVIS spol.s.r.o. Nákup náplní do tlačiarní 447,54 EUR Fraňa Mojtu 1 NITRA 36657719 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4700013071 01/09/2012 Orange Slovensko, a.s. Nákup mobilného telefónu 0,83 EUR Prievozská 6/A BRATISLAVA 35697270 Ing. Ľuboš Štefánik manažér odboru prevádzky PS
4809002984 01/10/2012 PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. Údržba vozového parku 700,00 EUR Dolnozemská 7 BRATISLAVA 31319459 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4700013074 01/10/2012 TECTRA, s.r.o. Termočlánkové vedenie TcK 82,70 EUR Pod amfiteátrom 7 LEVICE 34132708 Ing. Marian Krkoška MO údržby a energie
4809002982 01/10/2012 Slovenská komora auditorov Odborný seminár „ODLOŽENÉ DANE V SR“ 34,00 EUR Záhradnícka 62 BRATISLAVA 30779537 Ing. Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4809002983 01/10/2012 Slovenská komora auditorov Odborný seminár „Daň z pridanej hodnoty“ 48,00 EUR Záhradnícka 62 BRATISLAVA 30779537 Ing. Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4809002985 01/10/2012 Slovenská komora auditorov Odborný seminár „Zákon č.595/2003 Z.z“ 50,00 EUR Záhradnícka 62 BRATISLAVA 30779537 Ing. Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4700013073 01/10/2012 LVT, s.r.o. Údržba vozového parku 417,00 EUR A. Sládkoviča 2041/2 LEVICE 36765872 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4700013080 01/11/2012 AUTODREAM Nákup kancelárskych potrieb 108,33 EUR Hlavné námestie 3 ŠAHY 34103503 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002986 01/11/2012 STREDNÁ ŠKOLA POŽIARNEJ OCHRANY Odborná príprava veliteľov družstiev ZHÚ 225,00 EUR ŽILINA 42060826 Ing.Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4700013077 01/11/2012 REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. Nákup zásob pomocného materiálu 7,30 EUR Rybničná 38 BRATISLAVA 31400221 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002988 01/11/2012 INGSTEEL-AL, spol. s r. o. Výmena izolačného presklenia 308,67 EUR Tomášikova 17 BRATISLAVA 31374441 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4809002987 01/11/2012 K.O.C.O. spol. s r. o. Maliarske práce 390,00 EUR Rezedova 18 BRATISLAVA 35832401 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4808000021 01/11/2012 COMPAAN s.r.o. Obytná pojazdná maringotka 32.560,00 EUR Lehotská 642/52 NOVÁKY Ing. Ivan Krivosudský generálny riaditeľ
4700013078 01/11/2012 NTV – náradie s.r.o. Nákup zásob nástrojov a zariadení 556,87 EUR Farská 86/2 ILAVA 36299596 Ing. Ľuboš Štefánik manažér odboru prevádzky PS
4700013079 01/11/2012 EagleBurgmann Czech s.r.o. Upchávka mechanická Burgmann MG1/30-G9 699,88 EUR Na Dráhach 1364 PRAHA 5 48583227 Ing. Marian Krkoška MO údržby a energie
4809002989 01/12/2012 STREDNÁ ŠKOLA POŽIARNEJ OCHRANY Odborná príprava 200,00 EUR ŽILINA 42060826 Ing. Ľubica Kostovičová riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
4802002581 01/12/2012 ROBERTS s.r.o. Oprava kosačky 185,91 EUR Okružná 173 BALOG NAD IPĽOM 35787368 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002992 01/13/2012 AUTOPOLIS s.r.o. Údržba vozového parku 600,00 EUR Panónska cesta 32 BRATISLAVA 35728311 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4809002991 01/13/2012 Michal Dekan – DELTA plus Funkčná skúška EZS 338,58 EUR A. Kubinu 3 TRNAVA 37036254 Jozef Szimeth VO MTZ a dopravy
4809002990 01/13/2012 EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9.958,17 EUR Sibírska 2 PREŠOV 36507245 RNDr. Martin Ružinský PhD. prevádzkový riaditeľ
4809002993 01/13/2012 KLIMA – SERVIS EK Revízia požiarnych klapiek 167,48 EUR Bohrova 9 BRATISLAVA 11921358 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4809002994 01/16/2012 OTIS Výťahy s.r.o. Údržba výťahov 120,00 EUR Rožňavská 2 BRATISLAVA 35683929 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4500004846 01/16/2012 Lamitec Bratislava s.r.o. Nákup zásob kancelárskych potrieb 66,75 EUR Mierová 85 BRATISLAVA 31369162 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4500004845 01/16/2012 PATRIA I s.r.o. Nákup zásob kancelárskych potrieb 1500,00 EUR Vapenická 8 BRATISLAVA 30223563 Ing. Ivo Podberský riaditeľ odboru pre HS
4809002995 01/16/2012 FAXCOPY a.s. Operatívny servis 30,83 EUR Domkárska 15 BRATISLAVA 35729040 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4809002996 01/16/2012 FAXCOPY a.s. Operatívny servis 30,83 EUR Domkárska 15 BRATISLAVA 35729040 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4809002997 01/16/2012 FAXCOPY a.s. Operatívny servis 39,16 EUR Domkárska 15 BRATISLAVA 35729040 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4700013083 01/16/2012 DRAB MILAN Nákup pomocného materiálu 954,00 EUR Nový rad 185 DUDINCE 34789901 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4700013082 01/16/2012 ANIMA – Technická literatúra Údržba vozového parku 53,59 EUR Tyršovo námestie 1, Hotel Hutník KOŠICE 35065567 Peter Šťastný vedúci odboru MTZ a dopravy
4500004849 01/18/2012 Orange Slovensko, a.s. Nákup mobilného telefónu 72,58 EUR Prievozská 6/A BRATISLAVA 35697270 Ing. Michal Eliáš zástupca riaditeľa KOS
4500004848 01/18/2012 Merida Bratislava, s.r.o. Nákup kancelárskych potrieb 71,00 EUR Nádražná 34 IVANKA PRI DUNAJI 36760561 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava
4500004847 01/18/2012 EURO – RT s.r.o. Nákup náplní do tlačiarní 393,44 EUR Nemocničná 648/26 GALANTA 46185399 Jozef Szimeth vedúci odboru HS a MTZ Bratislava