Objednávky január – február 2011

Dodávateľ
Predmet
Cena brutto
Mena
Dátum OBJ
Bit Studio Bratislava s.r.o. Nákup spotrebného materiálu VT a DHM 3,324.00 EUR 12/01/11
Vital a.s. Nákup nábytku, kancelárskych potrebieb a DHM podľa cenovej ponuky zo dňa 13.1.2011 2,139.26 EUR 14/01/11
Bit Studio Bratislava s.r.o. Nákup spotrebného materiálu VT a DHM materiálu 2,675.00 EUR 20/01/11
KON-RAD s.r.o. Nákup skladových zásob reprezentačného fondu nápoje 3,862.84 EUR 21/01/11
EBMB s.r.o. Nákup príslušenstvá do tlačiarne a kancelárske potreby 1,640.57 EUR 21/01/11
Bit Studio Bratislava s.r.o. Nákup spotrebného materiálu VT a DHM 2,352.00 EUR 31/01/11
EBMB s.r.o. Nákup príslušenstvá do tlačiarne a kancelárske potreby 1,469.69 EUR 07/02/11
Bianca-Katarína Hložeková Letné pneumatiky na služobné motorové vozidlá 7,777.44 EUR 15/02/11
KON-RAD s.r.o. Nákup skladových zásob reprezentačného fondu a kancelárskych potrebieb 1,397.30 EUR 24/02/11
HELP – Ľubomír Michalík Nákup ochranných pomôcok – opasky hasičšké zásahový 1,395.00 EUR 11/01/11
LACH-NER, s.r.o. Nákup chemikálií 21,360.00 CZK 21/01/11
Papier centrum plus, spol. s.r.o. Nákup príslušenstva do tlačiarne a kancelárske potreby 1,262.98 EUR 25/01/11
DRAB MILAN Predmety k vozidlám – pena na ošetrenie pneumatík, autolekárničky, kvapalina brzdová syntol, osviežovače vzduchu 1,822.60 EUR 26/01/11
Papier centrum plus, spol. s.r.o. Nákup príslušenstvá do tlačiarne a kancelárske potreby 1,923.01 EUR 03/02/11
Moravia Systems a.s. Nákup materiálu šupátka, kohút gulový pre prevádzku skladovacej nádrže Adria 2,234.40 EUR 09/02/11
Dräger Slovensko Nákup materiálu pre hasičšký zbor – Deterktory plynov 4,546.80 EUR 09/02/11
PRIMONA SLOVAKIA, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a pomocných materiálov 2,503.00 EUR 11/02/11
BEMACO s.r.o. Nákup ochranných pomôcok rovnošata požiarnícka , nohavice biele vychádzkové, látka teplovzdorná, košele pracovné biele krátky rukáv 2,888.85 EUR 11/02/11
CCS Slovenská spoločnosť pre platob Nákup pohonných hmôt nafta motorová 1,073.92 EUR 11/02/11
LVT, s.r.o. Nákup tlačív – žiadanky na prepravu , tlačivá záznam o prevádzke vozidla, tlačivá výdajka 1,990.00 EUR 14/02/11
Dräger Slovensko Nákup materiálu – sada teleskopická sonda , Kufrík s pumpou , adaptér na nabíjanie v aute 12/24 V 2,235.00 EUR 14/02/11
PRIMONA SLOVAKIA, s.r.o. Nákup pomôcok a skladových zásob 2,594.00 EUR 15/02/11
ELEKTROMAX Nákup DHIM a pomocného materiálu, chladnička Gorenje, čistiace tablety 1,178.74 EUR 15/02/11
GYNEX, s.r.o. Nákup skladových zásob, spray grafitový, silikón tesniaci , rozprašovač ručný, farba základná spray , Autoemail spray 1,292.63 EUR 18/02/11
HAGARD HAL,a.s. Nákup skladových kancelárskych zásob uholník ochranný , trubica neónová, trubica 2,205.80 EUR 18/02/11
PRIMONA SLOVAKIA, s.r.o. Nákup skladových kancelárskych zásob, papier kancelásky A4 1,600.00 EUR 22/02/11
DRAB MILAN Nákup materiálu telieska vyvazovacie 1,935.00 EUR 22/02/11
ROBERTS s.r.o. Nákup skladových zásob vedro pozinkované 12l, štitok hlinikový, špachtla, skrutkovač krížový a ďalšie 1,741.44 EUR 23/02/11
PRIMONA SLOVAKIA, s.r.o. Nákup skladových zásob: 300 ks – osuška 2,850.00 EUR 23/02/11
CYDA D.Jantošík Oprava havarovaného vozidla podľa obhliadky poisťovne Allianz 2,002.61 EUR 20/01/11
EKOMAT s.r.o. Technická prehliadka, oprava servoriadenia a alternátora na motorovom vozidle – požiarnícke vozidlo 1,477.91 EUR 03/02/11
N-MOTOR, s.r.o.NISSAN Oprava prevodovky – hriadela prevodovky na motorovom vozidle 1,718.32 EUR 08/02/11
NTD s.r.o. Oprava ovladacieho panelu, oprava elektroinstalacie a pneumaticke ovladanie podľa cenovej ponuky 1402/1 na motorovom vozidle 3,253.44 EUR 15/02/11
EKOMAT s.r.o. Oprava riadenia prednej nápravy, perovania prednej nápravy – torzné tyče, vzduchotlakovej sústavy a brzdovej sústavy na motorovom vozidle 1,716.40 EUR 18/02/11
HYCA s.r.o. Servisná prehliadka a odborná skúška na hydraulickej ruke na motorovom vozidle 1,109.00 EUR 23/02/11
N-MOTOR, s.r.o.NISSAN Oprava havarovaného motorového vozidla 1,435.25 EUR 23/02/11
AUTOPOLIS s.r.o. Nákup 5 ks osobných automobilov 111,565.20 EUR 10/02/11
AUTOPOLIS s.r.o. Nákup terénnych motorovehých vozidliek 76,435.38 EUR 21/02/11
Michal Laurenčík Nákup diaľničných nálepok – ročná SR 5,150.00 EUR 05/01/11
Michal Laurenčík Nákup diaľničných nálepok – ročná ČR 1,105.84 EUR 05/01/11
SCHORCH GmbH Oprava elektromotora z čerpacej stanice po uplynutí piatich rokov od inštalácie. 14,800.00 EUR 13/01/11
BIMAX s.r.o. Servis klimatizácie v serverovni AB Šumavská Bratislava 1,840.00 EUR 17/01/11
AUTOŠKOLA – Jozef Šmrhola Preškolenie zamestnancov – vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania v celkom počte: 124 zamestnancov 1,860.00 EUR 18/01/11
EHC service s.r.o. Letecké snímanie trasy ropovodu a optického kábla, na všetkých úsekoch líniovej časti ropovodu, v správe spoločnosti TRANSPETROL a.s. 9,958.17 EUR 18/01/11
PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. Technická kontrola a servis na automobile 2,800.00 EUR 19/01/11
PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. Technická kontrola a servis na automobile: 1,500.00 EUR 19/01/11
Michal Dekan – DELTA plus Oprava vstupnej brány do areálu TRANSPETROL, a.s. Bučany 1,592.09 EUR 26/01/11
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV Overenie dĺžky 1 ks automatického hladinomera 1,114.00 EUR 27/01/11
SEPS , a.s. Školenie obsluhy tlakových zariadení pre 20 zamestnancov oddelenia diaľkovodov a.s. TRANSPETROL, a.s. 1,057.00 EUR 27/01/11
Dušan Vacula Oprava WC AB Miletičová Bratislava 1,600.00 EUR 01/02/11
K.O.C.O. spol. s r. o. Oprava stien a maliarske práce 1,444.52 EUR 01/02/11
ABÍS school and computers Kurzy – výučba anglického jazyka pre zamestnancov TRANSPETROL, a.s. 2,203.20 EUR 02/02/11
BEPOTOP – Beáta Podhorská Vypracovanie grafickej projektovej časti – 10 kusov grafickej projektovej časti s vyhl.MV SR č. 121/2002 Z.z. 1,300.00 EUR 03/02/11
SITEL, spol. s r. o. Oprava optického kábla a všetky práce s tým súvisiace 3,925.50 EUR 04/02/11
G4S Fire Services (SK), s.r.o. Základný kurz PO, vystavenie vstupného preukazu, preškolenie BOZP pre vstup 1,140.00 EUR 09/02/11
EHC service s.r.o. Letecké snímanie trasy ropovodu a optického kábla, na všetkých úsekoch líniovej časti ropovodu, v správe spoločnosti TRANSPETROL a.s. 9,958.17 EUR 09/02/11
EURO PUMPS TECH s.r.o. Oprava posúvača pre médium ropa, vrátane úpravy pripojenia na servopohon Rotork 2,919.00 EUR 14/02/11
K.O.C.O. spol. s r. o. Oprava miestnosti v AB Šumavská Bratislava 2,300.00 EUR 15/02/11
EHC service s.r.o. Letecké snímanie trasy ropovodu a optického kábla, na všetkých úsekoch líniovej časti ropovodu, v správe spoločnosti TRANSPETROL a.s. 9,958.17 EUR 16/02/11
Slovenská národná akreditačná služb Reakreditácia S 1/2011 na PS1 Budkovce, PS4 Tupa, PS5 Bučany 6,323.70 EUR 16/02/11
Doc.Ing.Stanislav Žiaran&DS Mechani Vypracovanie analýzy vplyvu vibrácií na presnosť merania MSR 9,770.00 EUR 16/02/11
TRANSCOM technik Demontáž a montáž hladinomera na nádrži, asistenciu pri zameraní nulového bodu a čistenie a kalibráciu 2 ks hladinomerov pred overením. 1,320.00 EUR 16/02/11
RHAPIS Kramáre, spol. s.r.o. Údržba a servis interiérovej zelene za mesiac 01/2011 v AB Šumavská a Miletičova Bratislava 1,095.40 EUR 18/02/11
C.E.D.A. s.r.o. Výmena kobercov v AB Miletičova Bratislava 13,599.16 EUR 18/02/11
G4S Fire Services (SK), s.r.o. Základný kurz PO, vystavenie vstupného preukazu, preškolenie BOZP pre vstup 1,195.00 EUR 21/02/11
STABIL s.r.o. Oprava a úprava PC na ovládanie SHZ, z dôdodu zabezpečenia bezporuchového stavu SHZ 1,676.00 EUR 22/02/11
Ing. Alexander Medňanský Kurzy – výučbu anglického jazyka pre zamestnancov TRANSPETROL, a.s 6,000.00 EUR 23/02/11
Centrum jazykov MM STAR Kurzy – výučbu anglického jazyka pre zamestnancov TRANSPETROL, a.s 5,826.60 EUR 23/02/11
Orbis Pictus Kurzy – výučbu anglického jazyka pre zamestnancov TRANSPETROL, a.s 5,925.00 EUR 23/02/11
Mg. Mária Semiglazová Kurzy – výučbu anglického jazyka pre zamestnancov TRANSPETROL, a.s 4,350.00 EUR 23/02/11
Astris s.r.o. Kurzy – výučbu anglického jazyka pre zamestnancov TRANSPETROL, a.s 2,422.00 EUR 23/02/11