Objednávky júl 2011

Dodávateľ
Popis položky
Cena
Mena
Dátum OBJ
 
TIGRID Oprava vnútorných a vonkajších priestorov 16,364.00 EUR 07/11/2011  
BRICK Oprava náterových rozvodov SHZ 6,310.00 EUR 07/11/2011  
DOMAPLAST s.r.o. Dodanie, montáž okien a dverí 3,828.92 EUR 07/11/2011  
BRICK Vymaľovanie priestorov na ZHÚ Tupá 5,903.00 EUR 07/11/2011  
EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9,958.17 EUR 07/11/2011  
BEMACO s.r.o. Nákup ochranných pomôcok 97,074.10 EUR 07/15/2011  
Miroslav Vojtech TERMO Oprava vodovodného potrubia 5,721.21 EUR 07/18/2011  
KON-RAD s.r.o. Nákup skladových zásob repre fondu 4,083.53 EUR 07/19/2011  
Energy Technologies s.r.o. Nákup skladových zásob elektromateriálu 32,159.80 EUR 07/19/2011  
Aprox Invest, spol. s r. o. Informatívne preverenie IS pozdĺž D1 v rámci BA 30,000.00 EUR 07/25/2011  
SEBA SLOVAKIA s.r.o. Prístroj na vyhľadávanie inžinierských sietí 7,275.36 EUR 07/25/2011  
Radeton SK, spol. s.r.o. Prístroj na vyhľadávanie inžinierských sietí 7,781.36 EUR 07/25/2011  
PROFiber Networking, s.r.o. Meracie prístroje OTDR, Ethernet 44,226.00 EUR 07/26/2011  
S.& W. Automobily s.r.o. Oprava motorového vozidla 4,831.78 EUR 07/26/2011  
GREEN MONT s.r.o. Údržba zelene na PS1 17,032.58 EUR 07/27/2011  
Stengl a.s. Poradenské služby v oblasti IS SAP 6,000.00 EUR 07/28/2011