Objednávky jún 2011

Dodávateľ
Popis položky
Cena
Mena
Dátum OBJ
Stengl a.s. Poradenské služby v SAP 6,000.00 EUR 06/09/2011
Peter Simčák – SIMI Odborné školenie 40,000.00 EUR 06/09/2011
Peter Simčák – SIMI Odborné školenie 20,000.00 EUR 06/10/2011
Peter Simčák – SIMI Odborné školenie 20,000.00 EUR 06/10/2011
Anton Paar GmbH Viskozimeter SVM 3000 19,150.00 EUR 06/10/2011
TIGRID Oprava strechy a fasády skladu majstrov 6,243.17 EUR 06/13/2011
EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9,958.17 EUR 06/13/2011
C.E.D.A. s.r.o. Oprava priestorov 6,296.74 EUR 06/14/2011
Alexander Milko MEZ Kežmarok Demontáž, prebrúsenie, skrátenie náboja 3,991.40 EUR 06/14/2011
Softline Services s.r.o. Farebné multifunkčné zariadenie A3 7,138.03 EUR 06/15/2011
GAS OIL Engineering a.s. Protierózne opatrenia Ľuboriečka 13,318.50 EUR 06/17/2011
GREEN MONT s.r.o. Údržba zelene na PS3 17,032.58 EUR 06/20/2011
MSA, a.s. Tlaková skúška 2 ks GU DN 700 PN 80 3,400.00 EUR 06/21/2011
TECHNICKÁ UNIVERZITA Aktualizácia grafického zobrazenia zón 8,280.00 EUR 06/21/2011
Bonul ,s.r.o. EZS – chata Kurinec 3,650.00 EUR 06/21/2011
Peter Simčák – SIMI Služby na športoviskách 10,000.00 EUR 06/23/2011
Termomont Dolná Krúpa , s.r.o. Výmena troch nadzem.hydrantov 3,830.68 EUR 06/27/2011