Objednávky marec 2011

Dodávateľ
Predmet
Cena brutto
Mena
Dátum OBJ
PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. Nákup osobného automobilu 4,000.00 EUR 03/01/2011
ELEKTROTEST Revízia el. zariadenia v AB Odbojárov č. 1 v Bratislave 1,990.00 EUR 03/01/2011
PSJ Hydrotranzit, a.s. Oprava klimatizácie 1,843.20 EUR 03/02/2011
AUTOPOLIS s.r.o. Oprava prednej nápravy 2,100.00 EUR 03/02/2011
UNISERVIS Ján Trnkus ml. Oprava spojky 1,238.45 EUR 03/02/2011
KCL Magyarország Kft. Nákup ochranných prostiedkov a pomôcok 2,941.25 EUR 03/02/2011
ROBERTS s.r.o. Nákup prístrojov a zariadení 1,112.36 EUR 03/02/2011
PRIMONA SLOVAKIA, s.r.o. Nákup pomocného materiálu bavlna čistiaca 2,700.00 EUR 03/02/2011
Hard plus s.r.o. Nákup zabezpečovacieho systému – alarm 1,686.84 EUR 03/02/2011
AWT s.r.o. Nákup pomocného materiálu – filter sorpný 3,528.08 EUR 03/02/2011
Fydy s.r.o. Nákup pomocného materiálu – polyamid 1,256.59 EUR 03/03/2011
MERCK s.r.o. Nákup chemikálií 1,565.52 EUR 03/08/2011
STABIL s.r.o. Výmena 4 ks armatúr 3,500.00 EUR 03/09/2011
SITEL, spol. s r. o. Oprava optického kábla 4,945.40 EUR 03/14/2011
ABB s.r.o. Oprava motora ABB 10,526.00 EUR 03/15/2011
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. Školenie OHO PS 5 2,950.00 EUR 03/15/2011
EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. Analytický rozbor podzemnej vody 2,445.45 EUR 03/15/2011
ELASTICO Nákup skladových zásob pomocného materiálu 8,208.00 EUR 03/15/2011
EBMB s.r.o. Nákup príslušenstvá do tlačiarne 1,393.64 EUR 03/15/2011
S ARMAT Servis – revitalizácia armatúr 1,022.00 EUR 03/17/2011
Martin Cerovský Oprava nosného lana žeriavu 1,379.00 EUR 03/17/2011
EKOMAT s.r.o. Technicka prehliadka a oprava elektroinst. 1,002.18 EUR 03/17/2011
SAGITTA s.r.o. Okuliare dioptrické Office 1,792.00 EUR 03/17/2011
Raven Creative , s.r.o. prehľad a analýza energetického plánu EU 7,000.00 EUR 03/21/2011
TIGRID oprava kancelárií operátorovne na PS1 3,364.11 EUR 03/22/2011
TIGRID oprava chodby operátorovne na PS1 1,104.30 EUR 03/22/2011
KE-ARM, s.r.o. kohut gulovy KM9107 DN125 PN16 l=190mm 1,017.00 EUR 03/22/2011
HAGARD HAL,a.s. Nákup inštalačného a elektromateriálu 1,282.95 EUR 03/22/2011
A.A.Service s.r.o. Demontáž likvidáciu azbestovej krytiny 1,290.00 EUR 03/23/2011
RAHAR Projektová dokumentácia oprava podhľadu 1,450.00 EUR 03/23/2011
RAHAR Projektová dokumetácia oprava rozvádzača 324 1,450.00 EUR 03/23/2011
N-MOTOR, s.r.o.NISSAN Oprava spojky 1,656.84 EUR 03/23/2011
Ing. Peter Šimonovič – KOVEX Nákup hutného materiálu 2,687.52 EUR 03/24/2011
IMET-AKE, s.r.o. Nákup materiálu ložiská 2,256.00 EUR 03/24/2011
Ing. Alexander Medňanský Kurzy anglického jazyka 3,900.00 EUR 03/25/2011
KATONA KERESKEDELMI ktf. Nákup stavebného materiálu 381,012.80 HUF 03/25/2011
KODRETA spol. s r. o. Výkaz opráv, plnenie, tlakové skúšky HP 1,749.83 EUR 03/28/2011
KODRETA spol. s r. o. Kontrola hasiacích prístrojov – trasa 1,108.20 EUR 03/28/2011
PUTERA LADISLAV Oprava náterov hygienickej maľby 7,128.00 EUR 03/28/2011
N-MOTOR, s.r.o.NISSAN Oprava havarovaného motorového vozidla 2,775.29 EUR 03/28/2011
Aqua SAT – Ing. Jozef Hurta Dispenzor – chladič vody 1,026.02 EUR 03/28/2011
ROBERTS s.r.o. Nákup nástrojov a zariadení 1,627.00 EUR 03/29/2011
KATONA KERESKEDELMI ktf. Nákup náhradných dielov motorových vozidiel 244,960.00 HUF 03/29/2011
EagleBurgmann Czech s.r.o. Nákup náhradných dielov čerpadiel 1,932.96 EUR 03/29/2011
HELP – Ľubomír Michalík Nákup ochranných pomôcok – opasok hasičský zásahový 2,976.00 EUR 03/29/2011
CCS Slovenská spoločnosť pre platob Nákup pohonných hmôt – nafta motorova 1,004.25 EUR 03/29/2011
HAGARD HAL,a.s. Nákup inštalačného a elektromateriálu 2,256.96 EUR 03/31/2011