Objednávky november 2011

Dodávateľ
Popis položky
Cena
Mena
Dátum
PEMAT Slovakia, s.r.o. Nákup sekčných priemyselných brán 22,249.920 EUR 11/02/2011  
PEMAT Slovakia, s.r.o. Nákup sekčných priemyselných brán 30,453.860 EUR 11/02/2011  
PEMAT Slovakia, s.r.o. Nákup sekčných priemyselných brán 19,572.200 EUR 11/02/2011  
POKORNÝ spol. s r.o. Nákup servopohonu ROTORK 5,455.000 EUR 11/03/2011  
EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9,958.170 EUR 11/04/2011  
EMERSON PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Ručný komunikátor 5,535.000 EUR 11/07/2011  
ROBERTS s.r.o. Monitorovacie zariadenie potrubí 3,990.000 EUR 11/07/2011  
SYSTÉMY – RATECH s.r.o. Cvičenie objektovej jednotky CO PS-5 4,000.000 EUR 11/07/2011  
OEZ SLOVAKIA s.r.o. Oprava spínačov OEZ v objekte 416 na PS4 9,950.620 EUR 11/09/2011  
RIMA-MURÁNSKA s.r.o. Odstránenie zvyšnej chráničky 6,820.000 EUR 11/09/2011  
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Oprava H230.07. 5,000.000 EUR 11/14/2011  
UNIKOL s.r.o. Prívesný vozík PVB 2 2500 4,990.000 EUR 11/15/2011  
NESS Slovensko , a.s. Odborné školenie pracovníkov IS a IT 4,250.00 EUR 11/16/2011  
GasOil engineering, a.s. vypracovanie štúdie analýzy čerp. Režimov 6,250.00 EUR 11/21/2011  
AQUA oprava náterov PO 3,232.56 EUR 11/21/2011  
ZAHAS spol. s r.o. Mobilné tlakové zariadenie na skúšanie 3,470.00 EUR 11/22/2011  
ROBERTS s.r.o. Násobič momentu 1:16 3 300Nm 5,680.00 EUR 11/23/2011  
HVAC s.r.o. Odvodňovacia hadica pre ropnú nádrž 8,750.00 EUR 11/24/2011  
RAHAR s.r.o. Zabezpečenie stavebného povolenia 3,000.00 EUR 11/24/2011  
KOVOTYP, s.r.o. Dielenský stôl PS3-1M 6,168.69 EUR 11/25/2011  
PANAMETRIA s.r.o. Oprava ultrazvukového prietokomera 4,800.00 EUR 11/25/2011  
AUTOPOLIS s.r.o. Nákup motorového vozidla 23,074.00 EUR 11/28/2011  
MIKRA – TRADE s.r.o. Nákup palivových kontajnerov 12,950.00 EUR 11/28/2011  
CEMark Slovensko Popisovací mikrobodový systém ADP 5090 4,914.50 EUR 11/28/2011  
RENYX Zabezpečovacie opatrenia na odstavených 197,822.65 EUR 11/29/2011  
ELASTICO manzeta tesniaca PLP DN700 jezek 14,860.00 EUR 11/29/2011  
DESIGN NR spol. s r.o. Dodávka nábytku AB Šumavská-kanc.šoférov 3,356.00 EUR 11/30/2011