Objednávky október 2011

Dodávateľ
Popis položky
Cena
Mena
Dátum OBJ
PORSCHE-INTER AUTO spol. s r.o. Osobný automobil 27,458.33 EUR 10/03/2011
S POWER EXPORT-IMPORT s.r.o. Gola súprava do Ex prostredia neiskrivá 5,298.19 EUR 10/04/2011
GasOil engineering, a.s. JP – výmena panela dispečingu, RS nádrží 21,400.00 EUR 10/06/2011
DESIGN NR spol. s r.o. Infrasauna 4,630.00 EUR 10/10/2011
EHC service s.r.o. Letecká kontrola ropovodu 9,958.17 EUR 10/11/2011
EMERSON PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Nákup elektromateriálu 4,257.00 EUR 10/12/2011
VERTICALIS s.r.o. Oprava náteru na PS1 14,909.70 EUR 10/12/2011
Energy Technologies s.r.o. Nákup materiálu na sklad – elektormateriál 31,760.000 EUR 10/13/2011
BJ-ENERGETIKA spol. s r. o. Oprava trafostanice na PS3 5,357.100 EUR 10/19/2011
MIX spol. s r.o. Stredná oprava 3 ks mixérov ropy 5,625.000 EUR 10/19/2011
Anton Paar GmbH Hustomer laboratórny 11,282.000 EUR 10/20/2011
SEPS , a.s. štúdia posúdenia výberu diagnostiky 30,000.000 EUR 10/27/2011