Odberateľské faktúry apríl_2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1 dek. 4/11 687011,27 EUR 04/10/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek. 4/11 764689,81 EUR 04/20/2011
Ministerstvo hospodárstva SR hosp.mobilizácia 1Q/11 7195,02 EUR 04/26/2011
Renáta Pravdová predaj osobného MV 3099,63 EUR 04/26/2011
Zálom Marek Ing. predaj osobného MV 3070,22 EUR 04/26/2011
Gabriel Kocúr predaj osobného MV 2919,96 EUR 04/29/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 4/11 1773,94 EUR 04/30/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 4/11 386041,66 EUR 04/30/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek. 4/11 743168,50 EUR 04/30/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 4/11 1664602,25 EUR 04/30/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 4/11 226066,27 EUR 04/30/2011
TP Hotel Družba s.r.o. prenájom h. Družba 4/11 6753,74 EUR 04/30/2011
Orange Slovensko,a.s. RR Nad Brodom 4/11 1773,94 EUR 04/30/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 4/11 1402,72 EUR 04/30/2011
Slovenská informačná služba RR V.Vápenná 4/11 1471,32 EUR 04/30/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 4/11 6292,29 EUR 04/30/2011
Ministerstvo vnútra SR RR body 4/11 1517,79 EUR 04/30/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o prenájom nebytových priestorov 4/11 12417,89 EUR 04/30/2011
Kamila, a.s. prenájom hotel Adria 4/11 3718,00 EUR 04/30/2011
Kamila, a.s. prenájom hotel Adria 3/11 3320,00 EUR 04/30/2011
Energotel, a. s. prenájom optických vlákien 4/11 43886,81 EUR 04/30/2011