Odberateľské faktúry august 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum dokladu
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 7/11 398,909.71 EUR 08/01/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 7/11 1,686,926.87 EUR 08/03/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3. dek. 7/11 725,879.93 EUR 08/03/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 7/11 243,752.59 EUR 08/03/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o nájom nebytových priestorov 7/11 12,417.89 EUR 08/04/2011
Energotel, a. s. prenájom optických vlákien 7/11 43,423.67 EUR 08/05/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1. dek. 8/11 781,062.27 EUR 08/15/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek.8/11 801,055.09 EUR 08/20/2011
Ministerstvo hospodárstva SR refundácia,servis PS1,4 9,554.91 EUR 08/30/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 8/11 239,542.10 EUR 08/31/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 8/11 1,859,585.18 EUR 08/31/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek. 8/11 997,132.66 EUR 08/31/2011
TP Hotel Družba s.r.o. prenájom h. Družba 8/11 6,753.74 EUR 08/31/2011
Kamila, a.s. prenájom h. Adria 8/11 3,718.00 EUR 08/31/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 8/11 6,292.29 EUR 08/31/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o nájom nebytových priestorov 8/11 12,417.89 EUR 08/31/2011