Odberateľské faktúry december 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum Dokladu
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 11/11 386,041.66 EUR 12/01/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. prepr.ropy 11/2011 1,961,284.33 EUR 12/05/2011
PARAMO, a.s. Preprava ropy 11/2011 236,254.76 EUR 12/05/2011
SLOVNAFT, a.s. prepr.ropy 3.dek.11/2011 857,493.19 EUR 12/05/2011
Energotel, a. s. pren.opt.vlákien 11/11 44,538.34 EUR 12/05/2011
Ministerstvo hospodárstva SR ochrana rop.systému 112,500.00 EUR 12/12/2011
Ministerstvo hospodárstva SR ochrana rop.systému 100,000.00 EUR 12/12/2011
Ministerstvo hospodárstva SR ochrana rop.systému 92,500.00 EUR 12/12/2011
Ministerstvo hospodárstva SR techn.zhodnotenia PS4 44,166.67 EUR 12/12/2011
Ministerstvo hospodárstva SR ochrana rop.systému 158,333.33 EUR 12/12/2011
Ministerstvo hospodárstva SR vypr.projekt.štúdie 4,166.67 EUR 12/12/2011
Ministerstvo hospodárstva SR vyúčt.hosp.mobil.4Q/11 7,195.02 EUR 12/14/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1dek.12/11 667,387.12 EUR 12/15/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 2011 rozdiel v tarife 161,268.59 EUR 12/21/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 2011 9,175.61 EUR 12/21/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2dek.12/11 735,193.46 EUR 12/22/2011