Odberateľské faktúry január- február 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
VACULIK ADVERTISING, s.r.o vyúčt.zem.plynu 9-12/10 1,205.77 EUR 01/31/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1 dek.1/11 774,208.57 EUR 01/10/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek.1/11 799,036.70 EUR 01/20/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 1/11 398,909.71 EUR 01/31/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek.1/11 947,628.27 EUR 01/31/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 1/11 101,186.57 EUR 01/31/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 1/11 1,778,434.15 EUR 01/31/2011
SLOVNAFT, a.s. prepr.ropy I.dek.2/2011 843,480.43 EUR 02/10/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek.2/11 862,782.49 EUR 02/20/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 2/11 360,305.55 EUR 02/28/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 2/11 1,422,190.97 EUR 02/28/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. skladovanie ropy 2/11 10,437.69 EUR 02/28/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek.2/11 615,211.52 EUR 02/28/2011
Ministerstvo vnútra SR RR Mn/Bodvou 1/11 1,517.79 EUR 01/31/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 1/11 6,292.29 EUR 01/31/2011
Slovenská informačná služba RR el.R.Sobota 1/11 1,471.32 EUR 01/31/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 1/11 1,402.72 EUR 01/31/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 1/11 1,773.94 EUR 01/31/2011
Kamila, a.s. nájom h.Adria 1/11 3,320.00 EUR 01/31/2011
TP Hotel Družba s.r.o. nájom h.Družba 1/11 6,753.74 EUR 01/31/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o pren.neb.priestorov 1/11 12,417.89 EUR 01/31/2011
Kamila, a.s. nájom h.Adria 2/11 3,320.00 EUR 02/28/2011
TP Hotel Družba s.r.o. nájom h.Družba 2/11 6,753.74 EUR 02/28/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o vyúčt.zem.plynu 9-12/10 1,205.77 EUR 01/31/2011
Kamila, a.s. vyúčt.zem.plynu 9-12/10 1,738.36 EUR 01/31/2011
Ondrušek Tibor odpredaj mot.vozidla Ford 2,324.22 EUR 02/03/2011
SLOVNAFT, a.s. kosenie ochr.pásma Bučany 4,214.14 EUR 01/31/2011
AK TRANSNEFŤ vyúčt.Michalovce 2010 1,846.76 EUR 01/31/2011
Ministerstvo vnútra SR RR body 2/11 1,517.79 EUR 02/28/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 2/11 6,292.29 EUR 02/28/2011
Slovenská informačná služba RR V.Vápenná 2/11 1,471.32 EUR 02/28/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 2/11 1,773.94 EUR 02/28/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 2/11 1,402.72 EUR 02/28/2011
Energotel, a. s. prená.optic.vláken 1/2011 42,659.50 EUR 01/31/2011
Kamila, a.s. vyúčt.zem.plynu 9-12/10 1,738.36 EUR 01/31/2011
Kamila, a.s. vyúčt.zem.plynu 9-12/10 1,738.36 EUR 01/31/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o vyúčt.zem.plynu 9-12/10 1,205.77 EUR 01/31/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o nájom neb.priestorov 2/11 12,417.89 EUR 02/28/2011