Odberateľské faktúry júl 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
Kamila, a.s. prenájom hotela Adria 7/11 3,718.00 EUR 07/01/2011
TP Hotel Družba s.r.o. prenájom hotela Družba 7/11 6,753.74 EUR 07/01/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1. dek. 7/2011 758,850.20 EUR 07/10/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2. dek. 7/11 1,013,441.43 EUR 07/20/2011
Ministerstvo hospodárstva SR refundácia, servis PS1,4,5 11,838.15 EUR 07/25/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 7/11 6,292.29 EUR 07/31/2011