Odberateľské faktúry jún 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
 
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1 dek. 6/11 916,215.88 EUR 06/10/2011  
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek.V6/11 812,969.45 EUR 06/20/2011  
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 6/11 386,041.66 EUR 06/30/2011  
PARAMO, a.s. preprava ropy 6/11 276,102.45 EUR 06/30/2011  
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 6/11 1,883,091.89 EUR 06/30/2011  
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek. 6/11 859,838.19 EUR 06/30/2011  
Kamila, a.s. nájom nebytových priestorov 6/2011 3,718.00 EUR 06/30/2011  
TP Hotel Družba s.r.o. nájom nebytových priestorov 6/2011 6,753.74 EUR 06/30/2011  
Slovak Telekom, a.s. RR body 6/11 6,292.29 EUR 06/30/2011  
AK TRANSNEFŤ vyúčtovanie prenájom nehnuteľnosti 2Q/11 4,132.00 EUR 06/30/2011  
VACULIK ADVERTISING, s.r.o nájom nebytových priestorov 6/2011 12,417.89 EUR 06/30/2011  
Energotel, a. s. prenájom optických vlákien 6/11 43,423.67 EUR 06/30/2011