Odberateľské faktúry máj 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1 dek. 5/11 721,220.98 EUR 05/10/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek. 5/11 743,325.27 EUR 05/20/2011
Ministerstvo hospodárstva SR refundácia,servis PS1,4,5 23,420.59 EUR 05/30/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy III. dek. 5/2011 1,080,464.65 EUR 05/31/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 5/2011 219,660.47 EUR 05/31/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 5/2011 1,887,544.43 EUR 05/31/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. skladovanie ropy 5/2011 4,010.24 EUR 05/31/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 5/11 398,909.71 EUR 05/31/2011
TP Hotel Družba s.r.o. prenájom h. Družba 5/11 6,753.74 EUR 05/31/2011
Kamila, a.s. prenájom h. Adria 5/11 3,718.00 EUR 05/31/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 5/11 6,292.29 EUR 05/31/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o nájom nebytovcýh priestorov 5/2011 12,417.89 EUR 05/31/2011
Energotel, a. s. prenájom optických vlákien 5/11 43,423.67 EUR 05/31/2011