Odberateľské faktúry marec 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy I.dek. 3/2011 755,332.72 EUR 03/10/2011
Ing. Eštok Ján predaj osobného MV 1,078.34 EUR 03/16/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy II.dek. 3/2011 785,505.66 EUR 03/20/2011
AUTOKAVOS, s.r.o. odpredaj mot.vozidla 2,557.64 EUR 03/25/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 3/11 1,672,539.14 EUR 03/31/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek. 3/11 864,477.54 EUR 03/31/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 3/11 398,909.71 EUR 03/31/2011
Energotel, a. s. prenájom optických vlákien 3/11 42,659.50 EUR 03/31/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 3/11 27,644.02 EUR 03/31/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. skladovanie ropy 3/11 18,437.31 EUR 03/31/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o prenájom nebytových priestorov 3/11 12,417.89 EUR 03/31/2011
TP Hotel Družba s.r.o. prenájom h. Družba 3/11 6,753.74 EUR 03/31/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body Budkovce 3/11 6,292.29 EUR 03/31/2011
AK TRANSNEFŤ vyúčt.pren.nehnut.1Q/11 4,132.00 EUR 03/31/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 3/11 1,773.94 EUR 03/31/2011
Ministerstvo vnútra SR RR body 3/11 1,517.79 EUR 03/31/2011
SPP – distribúcia, a.s. katódová ochrana 1Q/11 1,504.61 EUR 03/31/2011
SPP – distribúcia, a.s. katódová ochrana 1Q/11 1,498.54 EUR 03/31/2011
Slovenská informačná služba RR V.Vápenná 3/11 1,471.32 EUR 03/31/2011
Orange Slovensko,a.s. RR body 3/11 1,402.72 EUR 03/31/2011
Ministerstvo obrany SR RR V.Vápenná 3/11 1,012.41 EUR 03/31/2011