Odberateľské faktúry november 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum Dokladu
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek.10/11 1.038.222,20 EUR 11/03/2011
Energotel, a. s. prenájom optických vlákien 10/11 44.538,34 EUR 11/05/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 10/11 1.730.326,46 EUR 11/07/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 10/11 398.909,71 EUR 11/07/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 10/11 241.095,70 EUR 11/07/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o prenájom nebytových priestorov 10/11 12.417,89 EUR 11/07/2011
TP Hotel Družba s.r.o. nájom hotela Družba 11/11 6.753,74 EUR 11/07/2011
Kamila, a.s. nájom hotela Adria 11/11 3.320,00 EUR 11/07/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 11/11 6.292,29 EUR 11/14/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1 dek.11/11 663.254,69 EUR 11/15/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek.11/11 884,814.20 EUR 11/25/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o náj.neb.priestorov 11/11 12,417.89 EUR 11/30/2011
Ministerstvo hospodárstva SR refundácia servisu PS1,4 42,659.57 EUR 11/30/2011