Odberateľské faktúry október 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
Č.dokladu
DátDokl
TP Hotel Družba s.r.o. nájom hotela Družba 10/11 6.753,74 EUR 10/31/2011 2011350546 10/04/2011
Ministerstvo hospodárstva SR servis prvkov ochrany 6,326.78 EUR 10/06/2011 2011350569 10/06/2011
Kamila, a.s. nájom hotela Adria 3.320,00 EUR 10/31/2011 2011350570 10/06/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1. dek.10/11 881,554.28 EUR 10/10/2011 2011340061 10/13/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 10/11 6.292,29 EUR 10/31/2011 2011350590 10/13/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2 dek.10/11 598.684,31 EUR 10/20/2011 2011340062 10/25/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3 dek.10/11 1.038.222,20 EUR 10/31/2011 2011340063 11/03/2011
Energotel, a. s. prenájom optických vlákien 10/11 44.538,34 EUR 10/31/2011 2011350614 11/05/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 10/11 1.730.326,46 EUR 10/31/2011 2011340066 11/07/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 10/11 398.909,71 EUR 10/31/2011 2011340064 11/07/2011
PARAMO, a.s. preprava ropy 10/11 241.095,70 EUR 10/31/2011 2011340065 11/07/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o prenájom nebytových priestorov 10/11 12.417,89 EUR 10/31/2011 2011350616 11/07/2011
TP Hotel Družba s.r.o. nájom hotela Družba 11/11 6.753,74 EUR 11/30/2011 2011350619 11/07/2011
Kamila, a.s. nájom hotela Adria 11/11 3.320,00 EUR 11/30/2011 2011350618 11/07/2011
Slovak Telekom, a.s. RR body 11/11 6.292,29 EUR 11/30/2011 2011350648 11/14/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1 dek.11/11 663.254,69 EUR 11/10/2011 2011340067 11/15/2011