Odberateľské faktúry september 2011

Odberateľ
Predmet
Cena
Mena
Dátum účtovania
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 1. dek. 9/11 767,337.23 EUR 09/10/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 2. dek. 9/11 891,132.69 EUR 09/20/2011
SLOVNAFT, a.s. dobropis prepr.ropy 1-9/11 421,242.89 EUR 09/28/2011
SŠHR Slovenskej republiky skladovanie ropy 9/11 386,041.66 EUR 09/30/2011
SLOVNAFT, a.s. preprava ropy 3. dek. 9/11 807,717.09 EUR 09/30/2011
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. preprava ropy 9/11 57,280.70 EUR 09/30/2011
TP Hotel Družba s.r.o. nájom hotel Družba 9/11 6,753.74 EUR 09/30/2011
Kamila, a.s. nájom hotel Adria 9/11 3,718.00 EUR 09/30/2011
Slovak Telekom, a.s. RR Body 9/11 6,292.29 EUR 09/30/2011
VACULIK ADVERTISING, s.r.o nájom nebyt. priestorov 9/11 12,417.89 EUR 09/30/2011
Ministerstvo hospodárstva SR hospod.mobilizácia 3Q/11 7,611.69 EUR 09/30/2011
Energotel, a. s. prenájom opt.vlákna 9/11 45,302.51 EUR 09/30/2011