Hospodárenie a majetkové podiely

Hospodársky výsledok v EUR

Rozhodujúce finančné ukazovatele v EUR

Rozhodujúce pomerové ukazovatele

Majetkové podiely

TRANSPETROL, a.s. vlastní majetkový podiel v nasledujúcich spoločnostiach:

  • BSP Bratislava – Schwechat, GmbH. – 74,00 %
  • SWS spol. s r.o. –  48,85 %
  • Energotel, a.s. –  20,00 %
  • Spoločnosť pre skladovanie, a.s. –  86,55 %