Najvyšší súd Českej republiky definitívne zastavil ďalšiu exekúciu voči TRANSPETROL, a.s.

V Bratislave 01.06.2015 –Najvyšší súd Českej republiky omietol dovolanie spoločnosti CZ PAP, s.r.o., a definitívne tak ukončil ďalšiu exekúciu voči spoločnosti TRANSPETROL, a.s. Spoločnosť CZ PAP, s.r.o., sa prostredníctvom tejto exekúcie pokúšala od slovenského prepravcu ropy vymôcť sumu vo výške 300000 eur, ako domnelý záväzok vyplývajúci z kauzy týkajúcej sa 34% akcii spoločnosti TRANSPETROL, a.s. Voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu CZ PAP, s.r.o.,  už nemôže použiť opravný prostriedok a spoločnosti TRANSPETROL, a.s.,  musí uhradiť všetky náklady spojené s dovolacím konaním,“povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TRANSPETROL, a.s., Ivan Krivosudský.    

Celý fiktívny nárok firmy CZ PAP bol založený na tzv. exekútorskom zápise spísanom exekútorkou dňa 04.06.2009. Týmto nárokom sa predstieraní štatutári pokúsili vystupovať v mene TRANSPETROL, a.s. a zaviazať ho k plateniu vysokých finančných čiastok. Išlo o kontroverzné osoby Ignáca Ilčišina a Jána Husára, ktoré boli medzičasom práve aj za tieto skutky Špecializovaným trestným súdom v Pezinku zatiaľ neprávoplatne odsúdené na dlhoročné nepodmienečné tresty odňatia slobody.

Najvyšší súd Českej republiky týmto rozhodnutím vyslovil súhlas s doterajšími rozhodnutiami slovenských i českých súdov, ktoré rozhodli,  že stretnutie v roku 2009 pri Vínnom jazere nebolo mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti TRANSPETROL, a.s.,  a p. Ilčišin a jemu blízke osoby nikdy neboli členmi predstavenstva spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

TRANSPETROL, a.s.,  – je slovenský strategický podnik, ktorý ako jediný  prepravuje a skladuje ropu v Slovenskej republike. Spoločnosť zároveň prevádzkuje slovenskú časť ropovodu Družba. Prostredníctvom ministerstva hospodárstva vlastní štát 100%  akcií TRANSPETROL, a.s.