Naše firmy budú spolupracovať s Chorvátskom v oblasti energetiky

Slovensko začína rozvíjať  aktívnu spoluprácu s Chorvátskou republikou v oblasti energetiky.

Tento krok Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) potvrdilo dnešné stretnutie jej generálneho riaditeľa Juraja Kiesela s chorvátskou delegáciou pod vedením štátnej tajomníčky  Ministerstva hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky Nataši Vujeć a veľvyslanca Chorvátskej republiky v SR Tomislava Cara.
Hlavnou témou rokovania bola otázka vzájomnej spolupráce v oblasti energetiky, ktorá vychádza z pristúpenia Chorvátska ku krajinám Vyšehradskej skupiny práve v energetickom sektore. Chorvátsko preto v súčasnosti intenzívne pracuje na projekte energetickej bezpečnosti krajiny, predovšetkým z hľadiska uskladňovania energonosičov pre ropu a zemný plyn, ale aj ich prenosu a distribúcie, ktoré by boli v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ). „EÚ totiž od nás vyžaduje vytvoriť zásoby minimálne na 90 dní, čo v súčasnosti Chorvátsko nespĺňa,“ spresnila Vyjeć, ktorá zároveň potvrdila, že práve v tejto oblasti vidí priestor na spoluprácu slovenských a chorvátskych subjektov.
Prvým krokom na nadviazanie kontaktov slovenských a chorvátskych energetických spoločností by mohol byť investičný seminár naplánovaný na 13. mája v Záhrebe, realizovaný pod záštitou Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), na ktorý bola oficiálne pozvaná aj SARIO. „Sme pripravení poskytnúť komplexný servis pre slovenské firmy, ktoré majú potenciál uplatniť sa na chorvátskom trhu. Veľkú perspektívu vidíme aj vo vytváraní spoločných slovensko–chorvátskych podnikov, ktoré by sa mohli etablovať na trhoch tretích krajín,“ povedal pre TASR Kiesel, riaditeľka Sekcie zahraničného obchodu SARIO Patrícia Žáčiková informovala chorvátskych hostí aj o príprave 4. Slovenského kooperačného veľtrhu, ktorý sa bude konať v Nitre koncom októbra tohto roka. „V rámci podujatia bude vytvorený dostatočný priestor na rozpracovanie konkrétnych slovensko-chorvátskych projektov v oblasti energetiky,“ konštatovala Žáčiková.
Slovenské firmy sa v rámci energetiky budú tiež podieľať aj na výstavbe regionálneho plynovodu Aleksandrovac – Novi Pazar a podzemných plynových zásobníkov v Srbskej republike. Na oba projekty budú vynaložené finančné prostriedky viac než 300 miliónov eur.
Plynovod, ktorý bude dlhý 175 kilometrov, by sa mal začať stavať o rok. Odhadovaná hodnota tejto investície sa pohybuje na úrovni 46 miliónov eur.  Zvyšných 254 miliónov eur sa investuje do výstavby plynových zásobníkov, ktoré by mali spolu kapacitu do 1 miliardy kubických metrov. Aj tento projekt, podobne ako spolupráca s Chorvátskou republikou, má dlhodobejší charakter a zástupcovia slovenských a srbských spoločností zatiaľ ešte nevedia, kedy sa presne s ich výstavbou začne.