OMV a TRANSPETROL, a.s. podpísali zmluvu o vybudovaní nového ropovodu

Rakúska spoločnosť OMV a slovenský prepravca ropy TRANSPETROL, a.s., v ktorom 49 % akcií vlastní ruská ropná spoločnosť YUKOS, dnes podpísali Zmluvu o spoločnom podniku pre vybudovanie a zabezpečenie prevádzky nového ropovodu medzi Bratislavou a rafinériou patriacou skupine OMV v rakúskom Schwechate. Začiatok výstavby 60 kilometrov dlhého ropovodu, ktorého prepravná kapacita bude približne 3,6 milióna ton ročne, začne pred koncom roka 2004. Odhadované investície projektu predstavujú 28 miliónov EUR.

Súčasne bola podpísaná aj Zmluva o zabezpečení dodávok ropy v objeme 2 miliónov ton ročne.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s. TRANSPETROL, a.s. Štefan Czucz v tejto súvislosti uviedol: „Projekt realizácie ropovodného prepojenia medzi Bratislavou a Schwechatom bol v mysliach odborníkov takmer 13 rokov. Som veľmi rád, že dnes už nič nebráni jeho realizácii a práve spoločnosť TRANSPETROL, a.s. bude tým subjektom, ktorý spojí dve veľké a renomované energetické spoločnosti, akými sú Yukos a OMV.“

Podpredseda výkonnej rady OMV Gerhard Roiss, zodpovedný za oblasť spracovania ropy a marketing, zdôraznil význam tohto projektu pre skupinu OMV: „Podpísaná zmluva nám umožní zabezpečiť pre rafinériu vo Schwechate priame dodávky ruskej ropy, popri dodávkach zabezpečovaných cez prepojenie ropovodu Adria a Viedne. Diverzifikácia dodávok ropy bude viesť k vyššej nákladovej efektívnosti, a to s ohľadom na výrobu aj logistiku.”

„Dnešný podpis zmlúv je vyjadrením hlbokej dôvery našich partnerov voči spoločnosti YUKOS ako stabilného a spoľahlivého dodávateľa ruskej ropy na európske trhy“, uviedol prezident YUKOS RM a člen výkonnej rady spoločnosti YUKOS Moskva Michail Borisovič Brudno.

Uvedenie ropovodu do prevádzky sa očakáva v roku 2006. Zmluvne dohodnuté ročné dodávky ropy v objeme 2 miliónov ton predstavujú 20 % súčasnej spracovateľskej kapacity rafinérie vo Schwechate. Po vybudovaní dodatočnej prečerpávacej stanice je túto kapacitu možné zvýšiť až na 5 miliónov ton ropy ročne. Ceny prepravovanej ropy sa budú odvíjať od v súčasnosti platných kontraktov, ktoré má spoločnosť Yukos uzatvorené s rafinériami v tomto regióne.

Memorandum o porozumení na dodávky ropy do rakúskej rafinérie Schwechat podpísali spoločnosti OMV a Yukos v auguste tohto roka.

Informácie výhľadového charakteru: Niektoré informácie v tejto tlačovej správe môžu obsahovať prognózy alebo výhľadové údaje týkajúce sa budúcich udalostí alebo budúcich finančných výsledkov spoločnosti YUKOS. Upozorňujeme Vás, že tieto výhľadové informácie a údaje nie sú zárukou budúceho vývoja a zahŕňajú riziká, nepresnosti a odhady, ktoré nemôžeme s určitosťou predpovedať. Preto sa naše súčasné výstupy a výsledky môžu líšiť od tých, ktoré sme vyslovili alebo predpokladali v našich výhľadoch. Nemáme v úmysle tieto údaje aktualizovať, aby sme ich zosúladili so súčasnými výsledkami.

Doplňujúce informácie:

TRANSPETROL, a.s. je jedným zo strategických podnikov slovenského hospodárstva. Je jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá pôsobí v oblasti lokálnej a medzinárodnej prepravy ropy prostredníctvom vlastného ropovodného systému, ako aj skladovania ropy pre komerčných zákazníkov a Štátne hmotné rezervy. Ropovodný systém a.s. TRANSPETROL, a.s. pozostáva z diaľkových ropovodov, ktorých celková dĺžka predstavuje 1 032 kilometrov pri prepravnej kapacite 21 miliónov ton ropy ročne. V roku 2002 získala 49% podiel v TRANSPETROL, a.s. ruská ropná spoločnosť Yukos, 51 % akcií zostalo v rukách štátu. V minulom roku TRANSPETROL, a.s. prepravil ropu v celkovom objeme 9 446 tisíc ton.

Skupina OMV, s celkovými tržbami vo výške 7,08 miliardy EUR a 5 828 zamestnancami v roku 2002 a trhovou kapitalizáciou 2,8 miliardy EUR, je najväčšou rakúskou priemyselnou spoločnosťou. Ako vedúca ropná a plynárenská skupina v strednej a východnej Európe (SVE) pôsobí OMV v 12 krajinách SVE prostredníctvom divízie Spracovanie ropy a Marketing (Refining and Marketing – R&M). Cieľom OMV je zdvojnásobiť svoju trhovú pozíciu z roku 2001, ktorá predstavovala 9 % a v roku 2008 dosiahnuť trhový podiel 20 %. V oblasti Prieskumu ropných polí a ťažby (Exploration and Production – E&P) je OMV aktívna v 16 krajinách na štyroch kontinentoch a do roku 2008 plánuje zdvojnásobiť svoju produkciu ropy a zemného plynu na 160 000 barelov denne. V segmente Plyn disponuje OMV skladovacími kapacitami ako aj 2 000 km dlhým ropovodným systémom. Skupina OMV tiež prevádzkuje integrované chemické a petrochemické závody a vlastní 25% podiel v spoločnosti Borealis A/S, ktorá je jednou z vedúcich producentov polyolefínov na svete. Ďalšími dôležitými aktívami sú: 50 % akcií v EconGas GmbH, 45 % v BAYERNOIL-Raffinerieverbund, 9 % v maďarskej petrolejárskej spoločnosti MOL a 25,1% podiel v The Rompetrol Group, najväčšej súkromnej ropnej spoločnosti v Rumunsku.

Yukos je najväčšou súkromnou a plne integrovanou ropnou spoločnosťou v Rusku. Ďalšie informácie o spoločnosti a jej aktivitách nájdete na www.yukos.ru (v ruskom jazyku), www.yukos.com (v anglickom jazyku) a na www.yukos.sk (v slovenskom jazyku).