12.7.2020

Gazpromu výrazne klesli tržby z exportu plynu, v EÚ mu padol predaj o štvrtinu

Koncern Gazprom, ktorý má monopol na export plynu, utŕžil v druhom kvartáli tohto roka z predaja v zahraničí 3,5 miliardy amerických dolárov – najmenej od roku 2002. Vyplýva to z údajov ruskej centrálnej banky, na ktoré sa odvoláva ekonomický web finanz.ru.

V medziročnom porovnaní sa príjem z exportu znížil trikrát a v porovnaní s maximami dosahovanými pred desaťročím je tento pokles až päťnásobný. Prepadol sa aj objem predaja na trhoch EÚ, ktoré sú kľúčovými pre Gazprom, kde zaznamenal pokles až o štvrtinu.

Spôsobil to súbeh viacerých faktorov. Dominovala medzi nimi teplá zima, po ktorej ostal v Európe prebytok plynu v podzemných zásobníkoch, prepad ekonomiky spôsobený pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, ale aj výrazný nárast dodávok konkurenčného a lacnejšieho skvapalneného plynu (LNG) hlavne z USA, Kataru a Afriky. Dobrú pozíciu na úkor Gazpromu si udržiaval aj potrubný plyn z Nórska.

Najväčší, až sedemnásobný prepad exportu však Gazprom zaznamenal v Turecku, ktoré je po Nemecku dlhodobo druhým najväčším trhom pre ruský plyn. Agentúra Reuters tvrdí, že to viedlo až k odstaveniu plynovodu Blue Stream, ktorým sa asi od roku 2000 ročne exportovalo z Ruska krížom cez Čierne more zhruba 10 až 11 miliárd kubických metrov plynu.

Turecká štátna plynárenská spoločnosť Botas ho v polovici mája odstavila s odôvodnením, že musí urobiť pravidelnú údržbu, a odvtedy je stále mimo prevádzky. Ruský potrubný plyn Turci masívne nahradzujú nákupom LNG, ktorý je cenovo výhodnejší.

Prudký pokles dovozu ruskej suroviny dáva agentúra Reuters aj do súvislosti s narastajúcimi politickými spormi medzi Ankarou a Moskvou. Pripomína nárast vzájomného napätia v otázke Sýrie a Líbye, k čomu sa v poslednom období pridružilo aj rozhodnutie Turkov zmeniť pôvodne kresťanský ústredný chrám Byzantskej ríše v Istanbule Hagia Sofia z múzea na mešitu.

Svoje minimá zaznamenáva aj export ruskej ropy do Európy. Podľa monitorovacej agentúry Argus Media sumárny vývoz cez systém ropovodov Družba, ako aj cez morské terminály, zaznamená v júli oproti júnu pokles až o 25 percent.

Kým cez severnú aj južnú vetvu (smerujúcu aj na Slovensko) ropovodu Družba sa export zníži len o štyri percentá, vývoz exportnej zmesi Urals cez morské prístavy, hlavne na Baltickom mori, sa medzimesačne prepadne až o vyše 40 percent.

Je to výsledok dohôd medzi najväčšími svetovými producentmi ropy OPEC+, ktoré zorganizovali Rusko a Saudská Arábia. A obe krajiny nesú najväčší podiel na dohodnutom radikálnom znížení svetovej ťažby o takmer 10 miliónov barelov denne, ku ktorému došlo v máji a júni a ktoré bolo predĺžené aj na júl. Keďže Rusko v máji svoj podiel zníženia úplne nedodržalo, musí ho teraz v júli kompenzovať.

Príjem z exportu ropy sa znížil o tretinu.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma