Rastúci trend prepravy ropy pokračuje aj v roku 2006. V minulom roku prepravil TRANSPETROL viac ako 11,1 mil. ton ropy.

Akciová spoločnosť TRANSPETROL, a.s., ktorá je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v Slovenskej republike, prepravila v roku 2006 rekordne vysoký objem ropy od roku 1999 a to 11 145 tis. ton.

Oproti predchádzajúcemu roku je to viac o 4,53 %. Objem prepravenej ropy si už niekoľko rokov udržiava rastúci trend, pričom v porovnaní s rokom 2000 išlo o 20,19%-ný nárast.

„K celkovému nárastu objemu prepravy došlo hlavne v dôsledku zvyšovania prepravných požiadaviek českých odberateľov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri využívaní prepravnej kapacity slovenského ropovodného systému“, komentoval zverejnené výsledky predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TRANSPETROL, a.s. Ing. Štefan Czucz. V roku 2006 dodal TRANSPETROL, a.s. do českých rafinérií celkovo 5 218 tis. ton ropy, čo predstavuje medziročný nárast o 3,61 % a v porovnaní s rokom 2000 ide o 43,43 % zvýšenie objemu. Ide zároveň o najväčší objem ropy dodaný do Českej republiky od roku 1999.

Objem dodávok ropy pre a.s. Slovnaft, ktorá je jediným odberateľom ropy na Slovensku, dosiahol v roku 2006 úroveň 5 660 tisíc ton. Oproti roku 2005 sa jedná o nepatrný nárast prepravy o 1,63 %.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. dosiahla v roku 2006 tržby z prepravy ropy vo výške 1 607 598 tisíc Sk, pri medziročnom náraste 2,29%. Celkový hospodársky výsledok pred zdanením bol na úrovni 622 080 tisíc Sk.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre svojich odberateľov a pre Správu Štátnych hmotných rezerv. V roku 2002 získala strategický 49-% balík akcií v TRANSPETROL, a.s. ruská ropná spoločnosť Yukos Oil Company, pričom štát si ponechal majoritný 51-% podiel.