Ropovodná sieť v SR

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v Slovenskej republike. Strategická geografická poloha a relatívne veľká prepravná kapacita ropovodov na slovenskom území vytvára reálne predpoklady na jeho napojenie na európske tranzitné cesty. Slovenský ropovodný systém pozostáva z dvoch ropovodov.

Ropovod Družba na území Slovenskej republiky bol vybudovaný v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho trasa sa začína v Ruskej federácii a pokračuje cez Bielorusko, Ukrajinu a Slovensko do Českej republiky. Prepravná kapacita slovenského úseku ropovodu Družba je 20 miliónov ton za rok. V deväťdesiatych rokoch bola vykonaná jeho rekonštrukcia a modernizácia podľa najnovších, dostupných technológií a začala sa pravidelne vykonávať jeho inšpekcia s inteligentnými ježkami s následnými preventívnymi opravárenskými zásahmi. Súbežne s ropovodom bol položený optický kábel, ktorý slúži na prenos a monitorovanie prevádzkových parametrov ropovodu a na diaľkové ovládanie uzatváracích trasových armatúr.

Druhým ropovodom je pôvodná vetva ropovodu Družba vedúca zo Šiah do Maďarska, ktorou bolo v počiatkoch zásobované Maďarsko. Na maďarskom území sa táto vetva napája na ropovod Adria. Ropovod Adria bol vybudovaný kvôli prípadnej diverzifikácii zdrojov ropy a do prevádzky bol uvedený v roku 1980. Začína sa v chorvátskom prístave Omišajľ, pokračuje cez Chorvátsko a Maďarsko a po prekonaní 606 km prechádza na územie Slovenska, kde jeho dĺžka predstavuje 8,5 km. V Šahách sa napája na ropovod Družba. Jeho maximálna ročná kapacita po prípadnej rekonštrukcii na úseku Šahy – Szazhalombatta je 4,5 mil. ton/rok. Smerom z Chorvátska do SR sa už dlhšiu dobu nevyužíva, slúži ale na transport ruskej ropy smerom na juh.

Ropovod DRUŽBA

Dĺžka ropovodu:

Trasa hranica Ukrajina – hranica ČR cca 444 km

Trasa hranica Ukrajina – Slovnaft cca 440 km

Trasa hranica Ukrajina – hranica Maďarsko cca 280 km

Celková dĺžka je 1 032 km diaľkovodných potrubí na území SR, ktoré je tvorené skoro na celej svoje trase dvoma súbežne vedúcimi potrubiami s priemerom DN500 a DN700 a na trase PS4 Šahy – Százhalombatta (HU) je potrubie DN400.

Na trase ropovodu je umiestnených 5 prečerpávacích staníc – PS1 Budkovce, PS2 Moldava nad Bodvou, PS3 Rimavská Sobota, PS4 Šahy-Tupá, PS5 Bučany a 1 Odovzdávacia stanica ropy v areáli a.s. Slovnaft.

Pri slovensko-ukrajinskej hranici na prečerpávacej stanici PS1 Budkovce je umiestnená MSR, na ktorej sa meria množstvo ropy preberané od ruskej prepravnej spoločnosti Transnefť za spoluúčasti ukrajinskej prepravnej spoločnosti Ukrtransnafta.

MSR pre ropu dodávanú do ČR je umiestnená na PC 26 Klobouky u Brna (patriaca spol. MERO ČR) a PS5 Bučany.

MSR pre ropu dodávanú a.s. Slovnaft je umiestnená v areáli spol. Slovnaft.

Ropa prepravovaná ropovodom Adria je meraná na MSR v Százhalombatta (Maďarsko) a kontrolné meranie sa uskutočňuje na PS4 Šahy.

Ropovodná sieť v SR:

Ropovodná sieť v SR