Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. prepravila v roku 2005 rekordne vysoký objem ropy za posledných šesť rokov

Akciová spoločnosť TRANSPETROL, a.s., ktorá je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v Slovenskej republike, prepravila v roku 2005 rekordne vysoký objem ropy od roku 1999 a to takmer 10,7 milióna ton. Bolo to o 2,81 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Objem prepravenej ropy si už niekoľko rokov udržiava rastúci trend a v porovnaní s rokom 2000 je vyšší o 15 %.

„Som nesmierne rád, že aj tento rok sa nám podarilo udržať trend rastu prepravenej ropy a dúfam, že tomu tak bude aj v nasledujúcich rokoch,“ komentoval zverejnené výsledky predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TRANSPETROL a.s. Ing. Štefan Czucz.

K celkovému nárastu objemu prepravy došlo hlavne v dôsledku zvyšovania prepravných požiadaviek českých odberateľov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri využívaní prepravnej kapacity slovenského ropovodného systému. Objem prepravenej ropy do českých rafinérií sa v roku 2005 medziročne zvýšil o 16,8 % na hodnotu 5 035 740, čo je najviac od roku 1999. Z uvedeného množstva tvoria rozhodujúci podiel dodávky pre spoločnosť Česká rafinérska, v roku 2005 jej a.s. TRANSPETROL, a.s. dodala 4 259 tisíc ton ropy.

Objem dodávok ropy pre a.s. Slovnaft, ktorá je jediným odberateľom ropy na Slovensku, dosiahol v roku 2005 úroveň 5 569 tisíc ton. Oproti roku 2004 sa jedná o nepatrný pokles prepravy, ale súčasne je to druhé najväčšie množstvo ropy, ktoré TRANSPETROL, a.s. pre slovenskú rafinériu prepravil od svojho vzniku v roku 1993.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. dosiahla v roku 2005 tržby z prepravy ropy vo výške 1, 571 miliardy Sk. Celkový hospodársky výsledok pred zdanením bol na úrovni 505,4 milióna Sk.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre svojich odberateľov a pre Správu Štátnych hmotných rezerv. V roku 2002 získala strategický 49-% balík akcií v TRANSPETROL, a.s. ruská ropná spoločnosť Yukos Oil Company, pričom štát si ponechal majoritný 51-% podiel.