Tlačová správa: Medzinárodná asociácia prepravcov ropy má nových členov.

Dňa 11.12.2014 sa v Prahe stretli najvyšší predstavitelia ropných prepravných spoločností z Ruskej federácie, Bieloruska, Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, aby sa dohodli na spoločnom postupe v novo založenej Medzinárodnej asociácií prepravcov ropy.

Na včerajšom prvom zasadnutí potvrdili podpisom memoranda svoj vstup do tejto organizácie okrem českej spoločnosti MERO a.s., ktorá je zakladajúcim členom aj zástupcovia spoločnosti JSC Transnefť z Ruskej federácie, bieloruskej JSC Gomeltransneft Družba a slovenského prepravcu ropy spoločnosti TRANSPETROL, a.s. Prerokovali tiež harmonogram dalších krokov v súvislosti so začiatkom činnosti tejto Asociácie.

Medzinárodná asociácia prepravcov vznikla v Čechách z iniciatívy štátom vlastnenej spoločnosti MERO ČR, a.s., v decembri minulého roka. Jej hlavnou úlohou je vytvorenie platformy kľúčových subjektov zaoberajúcich sa problematikou prepravy ropy a ropných produktov, ktorej cieľom sú pravidelné stretnutia vrcholných predstaviteľov členských organizácií za účelom výmeny informácií, formulovaniu spoločných stanovísk, postojov a koordinácií spoločných aktivít v oblastiach, ktoré sú úzko spojené s problematikou prepravy ropy a ropných produktov (vrátane spoločných projektov) v euroázijskom teritóriu.
Ďalším cieľom tohoto mimovládneho a neziskového zoskupenia je koordinácia krokov súvisiacich s prepravou ropy ropovodom Družba, výmena informácií a hľadanie spoločných riešení v oblasti dodávok ropy ropovodom Družba. „Výmena informácií a spoločná koordinácia krokov súvisiacich s prepravou ropy ropovodom Družba, a to nielen v krízových situáciách, môže posilniť plynulosť a stabilitu dodávok ropy z Ruskej federácie a v konečnom dôsledku prispieť k posilneniu energetickej bezpečnosti nielen Českej republiky. Rovnaký význam má rozvoj tejto iniciatívy aj pre všetky krajiny, ktorými prechádza ropovod Družba“, zdôraznil po rokovaní Asociácie Jaroslav Pantůček, generálny riaditeľ MERO ČR, a.s.
Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti TRANSPETROL, a.s., Ivana Krivosudkého je koordinácia aktivít a hľadanie spoločných východísk medzi asociovanými členmi tohto zoskupenia pri riešení problémov súvisiacich s prepravou ropy prostredníctvom ropovodu Družba významná nielen z hľadiska plynulého zabezpečenia technologického chodu ropovodu, ale aj z pohľadu energetickej bezpečnosti jednotlivých zúčastnených krajín. „Význam a ciele Asociáce presahujú už dnes rámec pôsobnosti jej zakladajúcich členov a aj preto bude jej ambíciou rozširovanie členskej základne o spoločnosti pôsobiace v tomto sektore predovšetkým v regióne strednej Európy,“ dodal po podpise memoranda Ivan Krivosudský.

IMG_2244

 

Zľava: Ivan Krivosudský (TRANSPETROL, a.s.),  Nikolai Tokarev (Transnefť), Jaroslav Pantuček (MERO ČR, a.s.), Sergey Sosnovski (Gomeltransneft).