TRANSPETROL, a.s. podpísal zmluvu na prepravu ropy do Českej republiky

Bratislava, 9.06. 2009 – Včera 8. júna 2009 podpísali spoločnosti TRANSPETROL, a.s., Česká rafinérska, a.s. a Paramo, a.s.

Zmluvu o preprave ropy na rok 2009. Táto zmluva spolu so zmluvou o odovzdávaní a preberaní ropy, ktorá je uzavretá so spoločnosťou Mero, a.s., vytvárajú základ pre stabilnú prepravu ropy do Českej republiky cez územie Slovenskej republiky v roku 2009. Preprava ropy v mesiacoch január až máj 2009 sa uskutočnila podľa harmonogramu a je zahrnutá v zmluve na rok 2009.