TRANSPETROL, a.s. prepravil v roku 2004 najviac ropy od roku 1999

Akcionári a.s. TRANSPETROL, a.s. schválili na dnešnom riadnom valnom zhromaždení výsledky podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2004 a prerokovali Správu o činnosti spoločnosti a stave jej majetku. Spoločnosti sa aj minulý rok podarilo zvýšiť objem prepravovanej ropy oproti predchádzajúcemu roku a to o 4,45 %. Celkový objem prepravenej ropy bol v roku 2004 najvyšší od roku 1999.

Podľa dnes schválenej správy o výsledkoch podnikateľskej činnosti a.s. TRANSPETROL, a.s. za rok 2004 splnila spoločnosť všetky rozhodujúce úlohy stanovené v podnikateľskom pláne. Spoločnosť dosiahla v minulom roku zisk pred zdanením vo výške 584 miliónov Sk, čím prekročila plánovanú hodnotu o 47 %. V porovnaní s rokom 2003 je to zvýšenie o takmer 40 %. „Spoločnosť dosiahla v roku 2004 celkový hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 584 581 000 Sk, zisk po zdanení predstavuje 485 002 000 Sk. Pozitívny je predovšetkým nárast zisku z prevádzkovej činnosti, ktorý oproti plánu vzrástol o 51 %“, informoval pri tejto príležitosti generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s. TRANSPETROL, a.s. Ing. Štefan Czucz.

V roku 2004 prepravil TRANSPETROL, a.s. takmer 10,4 milióna ton ropy. M edziročný nárast celkového objemu prepravenej ropy v roku 2004 oproti roku 2003 predstavoval 4,45 %. Celkový objem prepravenej ropy bol v roku 2004 najvyšší od roku 1999. Rozhodujúcim odberateľom naďalej zostáva spoločnosť Slovnaft s 55 %-ným podielom na prepravovanom množstve. Minulý rok prepravil TRANSPETROL, a.s. tejto spoločnosti najviac ropy od svojho vzniku v roku 1993 a to viac ako 5,7 miliónov. Objem prepravenej ropy pre českých odberateľov predstavoval maximum od roku 2000 a aj v tomto roku sa udržal nad hranicou 4,3 milióna ton.

Množstvo prepravenej ropy v roku 2004 podľa odberateľov v porovnaní s rokom 2003:

Odberateľ Množstvo prepravenej ropy v roku 2003 Množstvo prepravenej ropy v roku 2004 Percentuálny rozdiel v porovnaní s rokom 2003
Slovnaft 5 521 920 5 719 706 103,6 %
Česká rafinérska 3 571 852 3 631 493 101,7 %
Paramo 621 540 676 795 108,9 %
ČR spolu 4 193 392 4 308 288 102,7 %
Ostatní odberatelia 214 184 343 100 160,2 %
Preprava spolu 9 929 496 10 371 094 104,45%

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre svojich odberateľov a pre Správu Štátnych hmotných rezerv. V roku 2002 získala strategický 49-% balík akcií v TRANSPETROL, a.s. ruská ropná spoločnosť Yukos Oil Company, pričom štát si ponechal majoritný 51-% podiel.