V roku 2005 prepravil TRANSPETROL, a.s. celkovo 10 662 338 ton ropy

V minulom roku prepravil TRANSPETROL, a.s. celkovo 10 662 338 ton ropy, čo predstavuje medziročný nárast o 2,81 %.

Celkový objem prepravenej ropy každoročne narastá a v roku 2005 dosiahol najvyššiu úroveň od roku 1999.

Množstvo prepravenej ropy podľa odberateľov v roku 2005 v tonách:

Odberateľ Prepravená ropa v tonách
Slovnaft 5 569 436
Česká Republika 5 035 740
Iní odberatelia 57 162
Spolu 10 662 338