Večer 8. januára 2007 o 19:54 boli zastavené dodávky ropy ropovodom Družba na Slovensko.

Večer 8.01.2007 o 19:54 boli zastavené dodávky ropy ropovodom Družba na Slovensko.

TRANSPETROL, a.s. ako prevádzkovateľ ropovodu Družba monitoruje situáciu a o ďalšom vývoji dodávok ropy budeme informovať zajtra v raňajších hodinách.

Informáciu poskytol Ing. Štefan Czucz, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TRANSPETROL, a. s.