Vyhlásenie spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

„Zatknutie prezidenta Yukos Oil Company Michaila Chodorkovského a zablokovanie časti akcií spoločnosti ruskými justičnými orgánmi nebude mať zásadný vplyv na prevádzkovú činnosť a.s. TRANSPETROL, a.s.,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Štefan Czucz.

Spoločnosť Yukos je jedným z akcionárov v a.s. TRANSPETROL, a.s., pričom majoritným akcionárom je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. vystupuje ako samostatný podnikateľský subjekt, ktorého hlavným predmetom činnosti a zdrojom prosperity je tranzitná vnútroštátna preprava ropy a jej skladovanie pre svojich odberateľov a Štátne hmotné rezervy. Podnikanie a.s. TRANSPETROL, a.s. nie je bezprostredne ovplyvňované internou situáciou u jeho akcionárov.