stránka

Ekológia a filantropia

Filantropia

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva a ako jediný prevádzkovateľ ropovodného systéme na Slovensku ma jedinečné postavenie.

Uvedomujúc si svoj význam pre celú spoločnosť venuje TRANSPETROL, a. s. osobitnú pozornosť tým, ktorí najviac potrebujú pomoc.

Preto prostredníctvom sponzorských a charitatívnych aktivít sa akciová spoločnosť TRANSPETROL, a. s. snaží obsiahnuť viacero oblastí a pomôcť predovšetkým deťom v detských domovoch, starým ľuďom, telesne postihnutým občanom, zdravotníckym zariadeniam na zvýšenie kvality poskytovanie starostlivosti o občanov, či podporovať rozvoj mládežníckeho športu.

Mladý ľudia, ktorí športujú v prírode.

Efekt vynaložených finančných prostriedkov na charitu a sponzorské aktivity je iba ťažko merateľný. Pozitívny dopad je v tomto prípade vyjadrený spokojnosťou detí, starých ľudí a podporovaných osôb, a práve tieto ukazovatele budú pre spoločnosť TRANSPETROL, a. s. dôležité aj v budúcnosti.

Ekológia a filantropia