Stránka

Médiá

2020

Aktuality a tlačové správy

24.10.2022
Priority spoločnosti TRANSPETROL, a. s., v nasledujúcom období
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je strategickou spoločnosťou slovenského hospodárstva a jeho postavenie ako jediného prepravcu významnej energetickej suroviny zohráva najmä v týchto dňoch mimoriadne dôležitú úlohu pri energetickej a hospodárskej stabilite krajiny.
viac info
Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma