Stránka

Médiá

2020

Aktuality a tlačové správy

5.12.2023
Stretnutie so strategickým obchodným partnerom
Vo štvrtok 30. novembra 2023 privítal na pôde spoločnosti TRANSPETROL, a. s., generálny riaditeľ RNDr. Martin Ružinský, PhD., PhD. zástupcov spoločnosti JSC Ukrtransnafta, na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Miroslavovičom Cependom.
viac info
3.7.2023
Vzácna návšteva v TRANSPETROL, a. s.
V pondelok 3. júla 2023 nás poctil svojou návštevou minister hospodárstva SR. Zoznámil sa s predstavenstvom našej spoločnosti a spoločne diskutovali predovšetkým o možných scenároch vývoja na trhu prepravy ropy a tiež o opatreniach, ktoré je TRANSPETROL, a. s. pripravený vykonať, ak sa vývoj trhu
viac info
24.10.2022
Priority spoločnosti TRANSPETROL, a. s., v nasledujúcom období
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je strategickou spoločnosťou slovenského hospodárstva a jeho postavenie ako jediného prepravcu významnej energetickej suroviny zohráva najmä v týchto dňoch mimoriadne dôležitú úlohu pri energetickej a hospodárskej stabilite krajiny.
viac info
Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma