5.12.2023

Stretnutie so strategickým obchodným partnerom

Vo štvrtok 30. novembra2023 privítal na pôde spoločnosti TRANSPETROL, a. s., jej generálny riaditeľa predseda predstavenstva RNDr. Martin Ružinský, PhD., PhD., spolu s podpredsedom predstavenstva, Ing. Marekom Zálomom, zástupcov spoločnosti JSC Ukrtransnafta, na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Miroslavovičom Cependom a prvým zástupcom generálneho riaditeľa Vladislavom Sergijovičom Vojtenkom. Pracovné stretnutie v priateľskej atmosfére malo za cieľ jednak zhodnotiť spoluprácu doterajšiu a tiež sa zameralo na podmienky spolupráce na ďalšie obdobie, predovšetkým na rok 2024.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma