stránka

O spoločnosti

Akcionárska štruktúra a orgány spoločnosti

Vlastníkom 100 % akcií TRANSPETROL, a. s. je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR.

Predstavenstvo

Dozorná rada

O spoločnosti