stránka

O spoločnosti

Nepotrebný majetok Spoločnosti

Administratívna budova na ul. Odbojárov 1,
súpisné č. 59 v Bratislave - Nové Mesto

Hotel Adria
Hotel Adria sa nachádza v zastavanom území centrálnej časti kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 827 so súpisným číslom 355 a 356, okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice na Hurbanovej ulici č. 20. Hotel sa nachádza asi 5 minút chôdze od hlavnej promenády. V blízkosti sa nachádza autobusová stanica a známe kúpalisko Zelená žaba. V okolí hotela je kompletná občianska vybavenosť, množstvo reštaurácií, obchodov, rekreačných zariadení a kúpeľných domov. Za hotelom sa nachádza vlastný parčík s oddychovou zónou.

Skládka Dolné Semerovce
Predmetom predaja je „Objekt skládka Dolné Semerovce“ súpisné číslo 178 na parcele č.1960/2 s príslušenstvom a s pozemkami KN C, parc. č. 1960/2, 1960/9 a 1960/12 v k. ú. Dolné Semerovce, obec Dolné Semerovce, okres Levice. Objekt pozostáva z Prevádzkovej budovy (vrátane prístavby), Odlučovača ropných látok a Príslušenstva (oceľový prístrešok nad čerpacou stanicou, oceľový prístrešok pozdĺž oporného múra, oplotenie areálu, vŕtaná studňa, vodovod, armatúrna šachta, kanalizácia, žumpa, kalové polia, VN prípojka, trafostanica, EI prípojka NN, vonkajšie osvetlenie, podkladaný betón, vodostavebný betón, spevnené plochy, oporné múry a mostová váha. V roku 2022 bol v objekte skládky odovzdaný do užívania bezpečnostný a monitorovací systém na ochranu objektu proti neoprávnenému vstupu do objektu.
O spoločnosti